Fillon firar tre år som premiärminister och…

Fillon firar tre år som premiärminister och… 150 150 Tomas Lindbom

De franska politologerna och de politiska journalisterna vänder och vrider på frågan. Nuvarande premiärministern Francois Fillon har nu suttit i sitt ämbetspalats Matignon i tre år och President Sarkozy visar för närvarande inga tecken på att byta ut honom. Fillons ämbetsperiod börjar bli lång och snart kan Sarkozy inte byta ut honom före presidentvalet 2012. Tiden före valet börjar bli för knapp.

Den franska konstitutionen under den femte republiken, det vill säga perioden efter General de Gaulles maktövertagande 1958, ger presidenten uppdraget att byta premiärminister när han så önskar. De flesta presidenter byter premiärminister en gång under mandatperioden som nu är fem år. Få premiärministrar har suttit längre. Georges Pompidou, senare president, satt i sex år men det var på den tiden som mandatperioderna sträckte sig över sju år.  Alain Juppé och Lionel Jospin, båda under Jacques Chiracs presidentperiod, satt i fyra år var.

Francois Fillon är Sarkozys komplement och på sätt och vis en nyttig spelare inför presidentens kommande valkampanj. Fillon anses inte utgöra något hot. Han är ganska blek, en traditionell socialkonservativ gaullist som lugnar de högerväljare som störs av presidentens yviga och lite framfusiga uppträdande. Han låter ministrar och andra politiker framträda i olika frågor. Debatten om burkan förs av Jean Francois Copé. Finansminitrarna hanterar eurokrisen och socialministern får ta hand om pensionsfrågan, den mest komplicerade av alla aktuella ämnen i fransk politik detta år.

Francois Fillon håller sig istället i bakgrunden och ser som sin uppgift att hålla ihop regeringen och majoriteten i parlamentet. Han uppskattas mycket av sina parlamentsledamöter och stora delar av opinionen. Det senare ska inte tolkas som  att han är en blivande presidentkandidat. Hans popularitet beror som en politolog uttrycker det: ”Fransmän älskar politiker som säger sanningen men inte agerar”

De flesta bedömare tror ändå att Sarkozy kommer att göra ett byte på premiärministerposten i höst. Då är det ett och ett halvt år kvar till nästa presidentval. Sarkozy behöver bryta in i nya väljargrupper för att försäkra sig om en valseger. Han kan bestämma sig för att vinna centerväljarna och då kommer Jean-Louis Borloo att ligga bra till. Borloo är ledare för det så kallade radikala partiet, ett mittenparti med social och miljövänlig framtoning. Borloo är också miljöminister i den nuvarande regeringen. Eller så vill han nå grupper som anser att Frankrikes ekonomiska problem måste tas på större allvar. Då ligger teknokraten Eric Woerth bra till. Han kan vara extra värdefull om han i höst klarat av att som ansvarig minister baxa pensionsfrågan till ett lyckligt beslut i nationalförsamlingen. Det kan också hända att Sarkozy väljer en kvinna för att blidka de mindre traditionella grupper inom högern som tycker att det trots allt finns en poäng i att en kvinna då och då får inneha en hög befattning inom franska statsledning.Hittills har den femte republiken bara haft en kvinnlig premiärminister, Edith Cresson, utsedd av den socialistiske presidenten Francois Mitterand

Högern i Frankrike och presidenten själv har låga opinionssiffror och behöver en nytändning för att vinna valet. De politiska bedömare som tror på ett byte av premiärminister i höst lär få rätt. Sarkozy måste vidta en rad politiskt-taktiska åtgärder för att vara säker på att vinna 2012 års presidentval.

Leave a Reply

Your email address will not be published.