Riktning högerut -regeringsombildning i dag

Riktning högerut -regeringsombildning i dag 150 150 Tomas Lindbom

Frankrike har otåligt väntat på en stor regeringsombildning som skulle stärka presidenten i den långa valrörelse som nu väntar mot presidentvalet våren 2012. Det blev en oväntat tunn förnyelse men riktningen är klar: högerut.

Nicolas Sarkozy har sedan högerns förlust i de regionala valen i mars orienterat sig längre högerut, inte minst genom en öppen flört med Nationella frontens väljare under sommaren när han drev flera hundra romer ut ur landet. Regeringsombildningen bekräftar denna högervridning. Miljöminister Borloo som också är ledare för det så kallat radikala partiet, ett vänsterborgerligt parti, lämnar regeringen. De ministrar som representerade den så kallade öppenheten i regeringen 2007 har nu försvunnit. Det gäller Bernard Kouchner som varit utrikesminister och Fadela Amara som ansvarat för förortsfrågorna.

Andelen kvinnor i regeringen har minskat liksom andelen som representerar etniska minoriteter i samhället. Den nya regeringen har 19 män och 11 kvinnor och är mer traditionell i sin sociala sammansättning. Den består nästan uteslutande av ministrar som hör hemma i Sarkozys eget högerparti RPR.

Francois Fillon stannar kvar som premiärminister. Politiska bedömare har ända till de närmast föregående dagarna trott att Fillons dagar var räknade. Det har talats om starka spänningar mellan honom och presidenten. Fillon har en stark ställning i opinionen och möjligen har det till slut fällt avgörandet.

Det första intrycket av den ombildade regeringen är att den är föga innovativ, traditionell och knappast skapad för att entusiasmera väljarkåren när det närmar sig valtider. Den är däremot trygg för en president som vill försäkra sig om lojala medarbetare. De traditionella högerväljarna lär vara nöjda. Frågan är verkligen om det räcker för att vända de katastrofala opinonssiffrorna för presidenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.