Nationella fronten från far till dotter

Nationella fronten från far till dotter 150 150 Tomas Lindbom

I dag har Nationella Fronten på sin kongress valt en ny partiledare. Det blev som väntat Marine Le Pen, dotter till grundaren av partiet, Jean-Marie Le Pen. Framtidsutsikterna för detta invandringsfientliga parti ser ljusa ut.

Valet av Marine Le Pen innebär en viss förnyelse av partiet. Hon är något mindre provokativ i sina uttalanden om invandring än sin far. Hennes motkandidat Bruno Gollnisch hade fortsatt den gamla linjen och representerat den hårda klassiska kärnan i partiet. Det hade förmodligen på sikt inneburit en belastning. Med Marine Le Pen som kronprinsessa till sin far har partiet redan kunnat attrahera nya grupper, allmänt konservativa väljare som inte är öppet kritiska till Nicolas Sarkozy och den moderata högern men som vill ha en hårdare och tydligare politik av nationell karaktär och med mer repression gentemot brottslingar och invandrare.

Marine Le Pen talar kritiskt om islamiseringen av Frankrike. Hon kopplar islam till en annan kultur som inte representerar fransk tradition. Hon har inget emot invandrare som anpassar sig till den franska kulturen. Hon är benhårt emot ett samhälle med olika kulturer som lever sida vid sida.

Marine Le Pen representerar en hållning som är mycket uppskattad hos franska väljare. En nyligen gjord mätning visar att en tredjedel av UMP:s väljare delar Marine Le Pens grundvärderingar. UMP är alltså Sarkozys eget parti. Det är rimligt att anta att Nationella Fronten under Marine Le Pens ledning har en väljarpotential på 20-25 procent. Det partiet kan i nästa val bli lika starkt procentuellt som de två största partierna i dag, UMP och socialistpartiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.