Nyvaken kärnkraftsdebatt i Frankrike

Nyvaken kärnkraftsdebatt i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Sedan 1980-talet och socialistregimen under Francois Mitterands ledning har det rått konsensus i kärnkraftsfrågan i Frankrike. Nu kan denna samsyn luckras upp.

Den sittande regeringen har tagits på sängen av krisen i Japan. De första kommentarerna var snarare en vädjan om lugn till dem som oroade sig över utvecklingen för kärnkraften i Japan. Nu tvingas regeringen att också se över sina egna kärnkraftverk och svara på frågor från vänsteroppositionen  i parlamentet.

Eric Besson är för närvarande industriminister. Han har i många år varit parlamentsledamot för ett distrikt som ligger intill ett kärnkraftverk. Hans första kommentarer var nästan uppseendeväckande loja gentemot utvecklingen i Japan när det gäller faran med kärnkraften. Han sa också i en intervju att han inte kände till att det fanns en kärnkraftslobby i Frankrike. ”Jag har aldrig mött någon sådan”, var hans kommentar.

Under trycket av utvecklingen i Japan det senaste dygnet har han modifierat sin inställning förmodligen också under tryck från President Sarkozy som snabbare anat denna frågas plötsliga sprängkraft.

Vänstern är splittrad mellan de gröna som kräver folkomröstning om kärnkraften och socialisterna som snarare står på regeringens linje. Vaksamhet men inga överilade beslut, säger de ledande socialisterna. Ségolène Royal har attackerat de gröna för att ”göra politik av en fråga där vi just nu bör visa respekt för människors lidande och inget annat.”

Kärnkraftsfrågan kan nu bli en politiskt het fråga i Frankrike. Det har den aldrig varit sedan President de Gaulle beslutade att bygga kraftverken på 60-talet. Vänstern är i dag mycket mer medveten om miljö- och klimatfrågor. De gröna spelar också en större roll inom den samlade vänstern än förr. Högern är i allmänhet kärnkraftsvänlig men kan tvingas att under tryck av allmän folklig oro flytta sina positioner i riktning mot mer försiktighet i detta känsliga ämne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.