Hollande starkaste socialisten i ny mätning

Hollande starkaste socialisten i ny mätning 150 150 Tomas Lindbom

I dag öppnar socialistpartiets sommaruniversitet i La Rochelle. Tanken är att partiets aktiva ska sätta sig på skolbänken och förkovra sig i politisk teori och i de aktuella sakfrågorna som kommer att dominera i den stundande valrörelsen. Erfarenhet från tidigare sommaruniversitet visar tvärtemot att ränksmideri är den viktigaste sysselsättningen under dessa studiedagar. Nya oväntade kärleksband knyts mellan olika ledare medan andra ratas och får sitta ensamma och försmådda på ett kafé och på avstånd betrakta sina gamla flammor, nu i politisk parningslek med några andra. En av kandidaterna till socialisternas primärval är för dagen het: Francois Hollande. Frågan är bara om han ens överlever La Rochelle.

Undersökningsinsitutet Ipsos (källa: Le Monde) har mätt populariteten för de olika kandidaterna hos franska folket och även tagit reda på hur många som  tänker rösta i det öppna socialistiska primärvalet. När det gäller röstbenägenheten pekar den på förvånande höga siffror. Totalt kommer närmare 4 miljoner fransmän att delta eller 9 procent av väljarna. Siffran är förmodligen för hög men redan en miljon primärvalsväljare är ett positivt resultat för PS. Av dessa säger sig 71 procent sympatisera med PS, 12 procent med kommunisterna och så kallad extremvänster. Mitten- och högerväljare finns bland de kommande primärvalsväljarna. Sammanlagt är det 8 procent som enligt svensk terminologi skulle kallas borgerliga eller extremhöger (Nationella Fronten). Undersökningen visar också att pensionärer är klart överrepresenterade bland primärvalsväljarna och de unga underrepresenterade.

Francois Hollande leder. Han är särskilt stark i den första valomgången där alla sex kandidaterna deltar. Där får han 42 procent mot 31 för Martine Aubry. I en andra valomgång där  bara dessa två ställs mot varandra vinner Hollande med 53-47. Merparten av Ségolène Royals väljare säger sig stödja Aubry i en andra valomgång.

Det är svårt att se några tydliga skillnader i det politiska programmet mellan de båda. I juli gick Aubry ut och krävde en ökad satsning på mellan 30 och 50 procent på statens kulturbudget. Hollande har profilerat sig med en större försiktighet och manar till balans i statens finanser redan 2014. Krisen som framförallt blivit uppenbar för väljarna i augusti kan ha bidragit till att den försiktige Hollande nu har ett klart försprång. Han anses också enligt undersökningen vara den person som väljarna litar mest på när det gäller att lösa ekonomiska och internationella kriser .

I dag har förre ordföranden i  Europakommissionen, Jacques Delors offentligt uttalat sitt stöd för sin dotter Martine Aubry. ”Hon är bäst och därför bör man stödja henne”, är hans kanske något subjektiva inlägg i primärvalsdebatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.