Grekisk folkomröstning delar Frankrike

Grekisk folkomröstning delar Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Reaktionerna på den grekiske premiärministerns Papandreoús beslut att utlysa en folkomröstning kring EU-förslaget om stödåtgärder har i Sverige och Tyskland skapat oro och förstämning. Utvecklingen har varit negativ i dag på de europeiska börserna. I Frankrike är uppfattningarna däremot delade men Sarkozy agerar tillsammans med Angela Merkel.

Grekland står i tacksamhetsskuld till EU och bör rätta in sig i ledet, godkänna EU:s och IMF:s krav och tacksamt ta emot de stödåtgärder som erbjuds. Den socialistiske grekiske premiärministern har samtidigt att ta hänsyn till en folkopinion som är öppet fientlig till nedskärningarna och som känt sig maktlösa. Det grekiska och internationella etablissemanget bär ansvaret för krisen, säger flertalet av grekerna, inte vi.

Nicolas Sarkozy har i dag på eftermiddagen krävt att stödåtgärderna ändå ska genomföras. Han agerar tillsammans med Angela Merkel. I Paris menar många bedömare att Sarkozy nu går i ledband bakom den tyska kanslern. Grekland och det grekiska folket ska tvingas till att acceptera åtgärderna om de inte självmant ställer upp på dem.

Den franska oppositionen talar förmodligen ur hjärtat och mer i takt med hur också många fransmän ser på läget. De störs av de tyska moraliska fördömandena och upplever att marknaden och hänsynslösa banker och långivare bär en större del av skulden.

Hela vänstern visar förståelse för beslutet att utlysa en folkomröstning och det gör också Marine Le Pen. Det är inte rätt att tvinga ett folk till eftergifter som de inte själva vill gå med på. En regering måste ha sitt folk med sig och kraven i alla de senaste grekiska demonstrationerna har varit att få genomföra en folkomröstning om sitt eget lands ekonomiska framtid. Alla beslut har hittills fattats över deras huvuden. Nu har äntligen, menar grekerna, deras regeringschef lyssnat på dem.

Den franska oppositionen både till höger och vänster kan vinna politiska poäng på en antitysk hållning. Sarkozy har inte råd med sådant. Han måste in i kaklet driva sin linje att samarbeta med Angela Merkel. Han är frustrerad över det samarbetet men har inget val. Ett avsteg nu och han framstår som en vindflöjel kring hela EU-projektet. Han vet också att risken har ökat att euron inte längre förblir en gemensam valuta och att vi får leva med en svårartad ekonomisk kris i Europa i flera år framåt. Samtidigt, som oppositionen tycks mena, kommer inte Grekland  under några omständigheter  att på sikt att kunna hålla sig kvar inom eurosamarbetet. Bättre då att låta dem fatta sitt eget självständiga och demokratiska beslut och göra det nu.

Lyckas Sarkozy driva igenom stödpaketet – hur det nu ska ske när folkomröstningen är planerad att genomföras först i januari – kommer han att ha trumf på hand i valrörelsen mot en vänster som i högerns ögon nu framstår som oansvarig. Men lyckas han inte – vilket är troligare – lär han ha folket emot sig ännu mer i vår än nu. Då kommer han under inga omständigheter att kunna väljas om för en ny femårsperiod.

Leave a Reply

Your email address will not be published.