Makalösa Mélanchon

Makalösa Mélanchon 150 150 Tomas Lindbom

Jean-Luc Mélanchon är på allas läppar dessa dagar i den franska valrörelsen. Han går framåt i mätningarna, han är en lysande talare och han fyller ett tomrum i den politiska debatten.

Det går trögt för Sarkozy. Hollande står och stampar och verkar snarare ha tappat glöden i valrörelsen. Marine Le Pen förlorar röster. Och den evige tredje mannen, mittenledaren Francois Bayrou, väcker inga andar till liv och är profillös både i idéer och i röstsamlande. Men Jean-Luc Mélanchon går stadigt framåt, nu mellan 12 och 14 procent i väljarmätningarna. Fem procent mer än för en månad sedan. Tuppkammen sväller på denne intellektuella rabulist som fångar sina anhängare med glödande retorik på sin stora valturné över landet.

Jean-Luc Mélanchon representerar en viktig gren av den franska vänstern som förutom de gröna kan delas upp i tre delar; Parti Socialiste, alltmer präglat av socialdemokratiska idéer, den parlamentariska socialismen som inkluderar kommunistpartiet och den revolutionära gren som ser kampen på gatan som viktigare än den som avgörs vid valurnan.

Mélanchons nybildade parti Front de gauche (2009) samlar vänstersocialister och kommunister kring ett ganska traditionellt socialistiskt program. Statlig centralism är en  viktig beståndsdel och det innebär ett starkt försvar för de grundläggande republikanska principerna om frihet, jämlikhet och broderskap. Den offentliga sektorn försvaras och fördelningsfrågorna är viktiga. Mélanchon har krävt hundra procent marginalskatt för inkomster över 1 miljon euro.

Mélanchon vinner röster på en stark vänsterretorik. Han fascinerar väljarna, långt utanför de miljöer som kan tänka sig att rösta på honom. Han är en karismatisk talare. Han är slagfärdig och elak men också bildad. Är filosof från universitetet och har undervisat på gymnasieskolor i franska. Han kryddar gärna sina tal med citat från Victor Hugo eller historiska politiska vänsterledare.

Just nu går allt Mélanchons väg. Han fyller ut tomrummet när hans närmaste medtävlare på vänsterkanten, Francois Hollande,  framstår som alltmer grå och försiktig. Många av vänsterväljarna behöver också slagorden, drömmarna och visionerna. Jean-Luc Mélanchon fångar upp denna saknad som uppstått när Francois Hollande tävlat nog länge om att vinna mittenväljarna och framstått som enbart klok och rationell.

Francois Hollandes stab grubblar i dessa dagar på hur fenomenet Mélanchon ska tacklas. De flesta mätningar säger att Mélanchons väljare i en andra valomgång mellan Hollande och Sarkozy går nästan uteslutande till socialistkandidaten. Men skulle Sarkozy vinna första valomgången klart därför att Mélanchon tagit för många röster på vänsterkanten kan det skapa ett trovärdighetsproblem för Hollande i den andra valomgången. Mélanchon får inte bli för stark. Å andra sidan vågar inte Hollande attackera Mélanchon för hårt i valrörelsen med risk för att skapa splittring i vänstern och reta upp Mélanchonväljarna i så hög grad att de avstår att rösta i en andra valomgång.

Den franska valrörelsen efter Toulouse handlar om säkerhetsfrågorna där President Sarkozy och Marine Le Pen försöker plocka så många poäng som möjligt på hårda utspel och på Mélanchons totala förakt för hela frågan och en intensiv kampanj för jämlikhet och traditionell socialistisk klasspolitik. Och en Francois Hollande som inte riktigt får något utrymme. Kanske hoppas han att dagarna fram till första valomgången den 22 april ska löpa på riktigt fort.

Leave a Reply

Your email address will not be published.