Frankrike tar emot 24 000 flyktingar

Frankrike tar emot 24 000 flyktingar 150 150 Tomas Lindbom

Francois Hollande meddelade häromdagen att Frankrike tar emot 24 000 flyktingar från i huvudsak länderna Syrien, Irak och Eritrea. ”Det är inte meningen att Tyskland ska bära hela bördan”, förklarade presidenten.

Hela världen har skakats av bilderna kring flyktingkatastrofen och Ungerns minst sagt motsträviga bemötande av de människor som sökt sig genom det landet på sin väg mot Tyskland. Självfallet känner också fransmännen och de  franska myndigheterna ett starkt behov av att visa medmänsklighet visavi flyktingarna.

Inrikesminister Bernard Cazeneuve har tillsatt en nationell samordnare som ska se till att flyktingarna får tillfälligt boende och sedan placeras i ett antal kommuner runt om i landet. Det är främst de stora städerna som får ansvaret att organisera boende för dem. Borgmästarna i Bordeaux (Alain Juppé, Les Républicains, fd UMP) och i Pau (Francais Bayrou Mo Dem) ska ingå i en mötesgrupp som på det sättet ska ge hela satsningen en prägel av att gå över partigränserna. Både centern och högern är på det sättet involverade i satsningen.

Frankrike går inte främst i satsningen på att hjälpa flyktingar. Hollandes uttryck att landet måste hjälpa Tyskland uttrycker, det måste medges, en viss återhållsamhet.Samtidigt ska sägas att 24 000 flyktingar är den kvot som Frnakrike ska uppfylla enligt den överenskommelse som slutits mellan Hollande och Merkel om en fördelning av flyktingar mellan EU-länderna.  Den franske presidenten får nog ändå räkna med att den del av den europeiska befolkning som nu öppet står upp för  tolerans och medmänsklighet i flyktingfrågan uppfattar att hans kollega i Berlin, Angela Merkel. har visat prov på mer mod och statsmannaskap i denna fråga när hon senaste helgen öppnade sin södra gräns för att släppa in tågflyktingar i tusental med destination München. Hon hade vågat utmana de starka repressiva krafter som finns i alla länder i Europa, inte bara i Frankrike.

Francois Hollande har å andra sidan  visat att han vill bidra till en lösning via militära insatser. Han har valt att sända militärt flyg till Syrien för att bekämpa IS. Militärinsatsen inskränker sig till luftinsatser. Trupper på marken skulle enligt presidenten leda till att Frankrike riskerar att dras in i ett inbördeskrig i Syrien eller uppfattas som att landet ockuperar ett annat land. Samtidigt har Hollande deklarerat att det är nödvändigt att tvinga bort Bachar Al-Assad från sin presidentpost för att lösa den konflikt i Syrien som skapar dessa gigantiska flyktingströmmar. Hollande har stöd från oppositionen för sin militära politik trots att delar av högeroppositionen vill att Frankrike också sätter in marktrupper i Syrien.

Marine Le Pen gör sina egna reflektioner kring vad som händer i Europa kring flyktingkatastrofen. I Le Monde citeras hon på följande sätt: ”Angela Merkel har tvingat på andra länder och i synnerhet Frankrike flyktingkvoter. Som en följd av det har de franska ansvariga politikerna, från både vänster och höger, på ett skamligt snällistiskt sätt och ett sätt som är vidrigt, spelat på känslor i detta spektakel av  massutvandring som inneburit skeppsbrott med döda människor. Politikerna gör detta för att skuldbelägga den allmänna opinionen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.