FN leder i sex av tolv regioner inför valet på söndag

FN leder i sex av tolv regioner inför valet på söndag 150 150 Tomas Lindbom

Nationella fronten har ytterligare stärkt sina positioner efter attentaten i Paris den 13 november och – kan man möjligen också säga – efter att övriga partier starkt betonat behovet av hårdare militära insatser och ökad repression i landet. Nationella fronten får hela tiden rätt och ges rätt. Franska folket är till största delen insnärjt i ett tänkande där det gäller att försvara det som går att försvara av det ”franska” i kampen mot invandring, mot terrorism och alla krafter som vill försvaga den franska nationen med dess gamla, traditionella värden. FN leder i sex av tolv regioner enligt en färsk opinionsundersökning från Ipsos.

Jag citerar nu ur Le Monde för att visa hur det ser ut i landet enligt den mycket tillförlitliga mätning som Ipsos gjort under de sista tio dagarna av november, alltså minst en vecka efter attentaten. I sex av de tolv regionerna på fastlandet (Korsika är inte med i mätningen) leder FN I Nord-Pas-de-Calais-Picardie (15 procents ledning före det andra blocket som i detta fall är högercenterkoalitionen ledd av Nicolas Sarkozy) I Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées leder FN med 11 procent. I  PACA (Provence-Alpes-Côte d´Azur  med 10), i Bourgogne-Franche-Comté (+ 8), Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (+ 6), Centre-Val de Loire (+ 2) . FN ligger på delad första plats i Normandie.

Valet i regionerna sker i två valomgångar. Den som har mer än tio procent i första valomgången går automatiskt till den andra. Det innebär enligt opinionsundersökningar som gjorts att de tre stora blocken bör gå vidare till en andra valomgång i alla dessa tolv regioner. Det finns då en rad olika sätt att räkna och opinionsinsituten har också gjort försök att simulera olika situationer för att få fram hur den andra valomgången slutar. I Ipsos mätning skulle, om det var val i dag och mätningen fungerar, FN vinna i tre regioner. PACA i sydöstra Frankrike, i Nord-Pas-de-Calais-Picardie i norr och i Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Det senare är följden av de senaste veckornas händelser.

Nu undrar säkert någon om inte socialister och den republikanska högern går samman och rekommenderar sina väljare att rösta på den lista som har störst möjligheter att vinna över FN i en andra valomgång. Detta är enklare sagt än gjort. Problemet är först och främst att det nu är tre block i en andra valomgång och det är svårt att se i många fall vilket av alternativeten höger-center och socialister som är starkast. Det finns ju en rad småpartier som ska agera i en andra valomgång och kan rekommendera eller inte rekommendera sina väljare hur de ska rösta.

I takt med att FN stärkts har också särskilt högern (Les Républicains) blivit mer tveksamma till att rösta på socialisterna framför FN. Socialisterna har inte heller någon större lust att i en andra valomgång lämna ifrån sig alla sina kandidater för att stödja en höger som med Sarkozy i ledningen snarare har Socialistpartiet och inte FN som sin huvudfiende.

Väljarna följer inte sina ledare. Det blir alltmer uppenbart att väljarna i allmänhet skyr de etablerade politikerna. En rekommendation från Manuel Valls att socialistväljarna ska rösta på högern för att stoppa extremhögern i en andra valomgång kan snarare få en kontraproduktiv effekt.

Alla dessa skäl talar för att det inte blir en massiv uppslutning mot FN i den andra valomgången. Därför är det med dagens siffror i ryggen ganska troligt att FN erövrar två eller tre regioner. Det kan även bli fler men så långt ska vi ändå inte gå i spekulationer. Dessa siffor som visar FN:s ökade framgångar går främst ut över Les Républicains. Sarkozy har valt sida och försökt bli en Le Pen light. Nu kan han förlora östra Paris med bland annat Alsace och Lorraine  till FN. Hans parti går alltså tillbaka men Socialisterna är redan sedan tidigare ett slaget parti. President Hollandes förhållandevis statsmannalika framträdanden efter den 13 november har inte givit någon påtaglig effekt.

Nu får Frankrike troligen ställa in sig på en ny tid med tre block i politiken.Ett block växer, FN, och de andra försvagas. Detta sker i en tid när ekonomin är svag och motsättningarna mellan olika grupper i samhället ökar

Leave a Reply

Your email address will not be published.