Martine Aubry morrar allt högre

Martine Aubry morrar allt högre 150 150 Tomas Lindbom

I dagens Le Monde finns ett upprop från ett antal tunga socialister och andra kända opinionsbildare på vänsterkanten.  Martine Aubry är en av dem som under hela Hollandes mandatperiod hållit sig diskret i bakgrunden. Alla har anat att hon inte uppskattat den högersväng som regeringen gjort sedan två år tillbaka men hon har inget sagt. Nu gör hon det. Uppropet visar på en stegring i kritiken mot Hollande inom partiet och en föraning om utspel under året som kommer att störa regeringen. Det handlar förmodligen om ett första steg på vägen mot kravet på primärval för att utse en ny presidentkandidat för socialisterna. Det finns i vissa kretsar inom PS ett så pass stort missnöje med Hollande och hans premiärminister Manuel Valls att det kravet blir en intressant test på om det går att få fram en annan vänsterkandidat till den sittande presidenten.

Uppropet är kritiskt mot flera inslag i regeringspolitiken. Undertecknarna av uppropet kritiserar den ekonomiska politiken som enligt dem innebär att det ensidigt strös pengar över företagen i form av subventioner. De pengarna borde ha riktats tydligare mot exportföretagen och inte spridits jämnt över alla företag, skriver de. De kritiserar det nya lagförslaget om förenklingar och försämringar för löntagarna inom arbetsrätten. Det ska bli lättare att avskeda folk enligt regeringens nya proposition. Kritik riktas också mot förslaget om att kunna avskaffa medborgarskapet för vissa personer som gjort sig skyldiga till så kallade terroristbrott. De som skrivit under uppropet ser inga fördelar med att tvinga ut internationella brottslingar i ett tillstånd av statslöshet.

Uppropet har undertecknats av flera av frondörerna, det vill säga socialistiska deputerade i nationalförsamlingen. I uppropet hotas också regeringschefen med att dessa frondörer kan komma att rikta misstroendevotum mot regeringen om den försöker att driva igenom lagförslaget om arbetsrätten via en klausul, 49:3, i konstitutionen. Denna klausul  innebär att ett förslag kan klubbas igenom i nationalförsamlingen utan omröstning. Klausulen har använts av socialistregeringen flera gånger sedan maktskiftet 2012 men kan stoppas om  en majoritet i nationalförsamlingen lyckas vinna en omröstning om misstroendevotum mot regeringen. Hotet i uppropet ska kanske inte tas som definitivt men det höjer onekligen temperaturen i relationen mellan den socialistiska regeringen och dess president å ena sidan och kritikerna inom partiet å den andra.

Martine Aubry tar nu steget in i debatten genom att skriva på uppropet. Vilka ambitioner kan hon ha i övrigt? Kan hon bli ett samlande namn för en opposition inom PS som driver fram krav på ett primärval och kan hon i ett sådant primärval slå Hollande? Ingen vet förstås. Det är fortfarande bara en fråga om spekulationer men nog lär Hollande svettas en aning när han nu inser att hans politik i socialliberal riktning börjar nå en smärtgräns även för några av hans mest inflytelserika partivänner. Å andra sidan, vad ska han göra? Han har valt denna mer socialliberala linje, han har valt en regering som bär denna profil och det är bara ett drygt år kvar till valet. Han får sitta kvar i den båt han satt i sjön och ro den i mål. Det må bära eller brista.

Leave a Reply

Your email address will not be published.