Monthly Archives :

april 2016

Sexköp förbjuds i Frankrike
Sexköp förbjuds i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Frankrike följer Sverige och blir femte landet i Europa att införa en lag som kriminaliserar sexköp.

Nationalförsamlingen antog igår kväll en lag som innebär att så kallade sexköpare bötfälls. Straffet blir 1 500 € för brott mot den nya lagen och 3 500 € för upprepade förseelser. Dessutom kommer insatser att sättas in för att avprogrammera sexköpare och hjälpa de prostituerade som vill lämna sin verksamhet att kunna göra det med hjälp av terapi och andra stödjande åtgärder. I dag har Frankrike uppskattningsvis omkring 30 000 prostituerade.

Frankrike blir det femte landet i Europa att införa denna typ av lag efter Sverige, Norge, Island och Storbritannien. Beslutet togs efter en flera år lång debatt där särskilt senaten i det längsta spjärnade emot. Men nationalförsamlingen har sista ordet i lagfrågor och i den direktvalda folkförsamlingen fanns det en klar majoritet för lagen.

Det var inget självklart beslut. Senaten med en mer åldrad och konservativ profil på ledamöterna var till övervägande delen emot lagen. Flera organisationer som arbetar med sociala frågor och med prostituerades situation har förklarat att de är oroliga för att det nu blir en osäkrare tillvaro för de tjejer och killar som finns i denna verksamhet. Sexköpen kommer att ske i skymundan. De  berömda stråken längs med vägarna som skär genom Bois de Boulogne i västra Paris kommer säkert att tömmas på aktiviteter men vad sker istället? Så  tänker i alla fall flera av de socialarbetare och frivilliga till stöd för prostituerade.

Det kan tyckas förvånande att ett land som Frankrike blir ett av de första länderna att införa den här typen av lag. Förklaringen kan möjligen ligga i att  det finns en stark medvetenhet om mänskliga rättigheter och att det är viktigt för detta land att gå i frontlinjen med principiella lagar som stöder och förstärker dessa rättigheter. Ja, fransmännen vill gärna se sig som ledande land för att försvara dem. Manuel Valls lyfte också fram detta mer principiella perspektiv på frågan i sin kommentar till beslutet i nationalförsamlingen.

 

  • 1
  • 2