Macron vill förändra fransmännens syn på entreprenörskap

Macron vill förändra fransmännens syn på entreprenörskap 150 150 Tomas Lindbom

Jag lyssnar på Carlos Diaz när han talar till franska företagare som har ambitionen att starta nya företag och som sneglar på vad som händer i Silicon Valley i Kalifornien. Var unik och gör annorlunda, är hans budskap. Carlos Diaz har bott i norra Kalifornien i många år. Han har hjälpt franska företagare att installera sig på den kaliforniska marknaden med sina start up-företag. Han är rätt person för det uppdraget: Han kan den framgångsrika amerikanska techbranschen med dess astronomiskt stora företag som Google, Amazon, Facebook och många andra. Det är företag som har ambitionen att ta över världen. Hans fråga till de franska företagarna är om de har viljan att göra detsamma. Frågan är om de vill det. Europa och särskilt ett traditionellt land som Frankrike har ett folk med värderingar som är så olika dem som präglar det kapitalistiska USA.

Emmanuel Macron vill uppenbarligen förändra attityden hos det folk som han nu styr som president. Jag anar att han drömmer om att förmå sina landsmän att tänka och handla mer entreprenöriellt. Inspirera dem att våga investera, ta risker och pröva att lansera en helt ny idé. Och faktiskt med sitt företag bidra till att göra världen bättre i något avseenden. Inte göra som så många européer: föraktfullt fnysa åt dem som påstår sig ha andra mål med sina företag än att tjäna pengar. Entreprenören från Kalifornien vill göra både och : Blanda drömmen om att skapa en bättre värld med sitt företag med drömmen att expandera, segra och tjäna ruskigt mycket pengar.

I den här meningen är Macron ett hot mot stora delar av den franska befolkningen och den franska identiteten. Frankrike liksom stora delar av Europa har sin traditionella uppfattning om det goda samhället där institutionerna reglerar människornas liv för att fullfölja den samhällsordning som i huvudsak funnits under lång tid. Staten garanterar välfärden. Juridiken med sina hundraåriga traditioner reglerar människors sätt att interagera. Katolicismen och det sekulära tänkandet reglerar de etiska och kulturella värderingarna. Ett liberalt tänkande hotar ordningen liksom också globaliseringen. Även invandringen hotar ordningen eftersom den enligt många fransmäns uppfattning stör de etiska och kulturella grundvärderingarna.

Macron vill inte riva upp institutionerna. Han är en son av fransk kulturell tradition. Men han ifrågasätter ändå viktiga element i det konservativa Frankrike som är både höger och vänster rent politiskt. Han stöder därför de fransmän som skapar start ups. Han vill därför avreglera delar av den gamla arbetsrättslagstiftningen. Han är inte särskilt radikal. Han vill skydda medborgarna med socialt skyddsnät som i vissa avseenden går längre än nuvarande lagstiftning. Men han talar till fransmännen på ett annat sätt. Kanske vågar jag säga att han tror på människor som sedan länge slutat tro på sig själva. Det handlar inte om nyliberalism och liknande skällsord som slängs mot honom. Han är väldigt europeisk och långt ifrån den amerikanska livsstilen. Men han har lånat några takter från den musik som spelas upp i Los Angeles och San Fransisco.

Emmanuel Macron var nyligen i Göteborg för att medverka i EU-toppmötet om den sociala pelaren. Han lovordade vid det tillfället den svenska modellen. Han är motståndare till lönedumpning. Han har delvis andra lösningar än en svensk socialdemokrat. Han följer den franska traditionen om lagstadgad minimilön för att ta ett exempel. Men han talar på ett sätt som gör så många fransmän frustrerade. Det är förmodligen inte hans politik som gör att han kallas för ”bankiren” eller ”de rikas president”. Han skrämmer så många när han lovordar entreprenörskapet. En sådan president kan inte styra i en riktning som gynnar merparten av befolkningen. En sådan president känner vi inte igen och vågar inte lita på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.