Macron arbetar frenetiskt med sina reformer

Macron arbetar frenetiskt med sina reformer 150 150 Tomas Lindbom

En växande andel av det franska folket tycks enligt opinionsundersökningarna gilla sin hårt arbetande president som formligen spottar ur sig nya reformer. Det är annat än under företrädaren Francois Hollandes dagar då lättjan snarare tycktes råda i Elyséepalatset och människor blev frustrerade i sin upplevelse av en nation i utförslöpa. Sedan makttillträdet har parlamentets båda kamrar tagit ställning till 63 propositioner och 29 har färdigbehandlats. Det var under 2017 då särskilt fokus låg på arbetsrättsreformen.

Nu är det 2018 och Macron och hans stab förbereder nya reformer. Det första halvåret lär slå alla rekord i antalet regeringsförslag spår politiska analytiker. Det är som om Macron tänker att det gäller att så medan det politiska landskapet är så bördigt ur hans perspektiv. Ingen politisk opposition att tala om och en välvillig folkopinion. Andra tider kan komma och lär komma. I Frankrike råder aldrig stiltje och lugnet i dag är självfallet bedrägligt.  Oppositionen ser plötsligt en möjlighet att angripa regeringen och då kan helvetet braka löst inom några dagar. Just nu är det inte så. Kanske ligger det en närmast översinnlig mening i att Frankrike nu ska få den modernisering som skandinaviska länder, Tyskland och även Spanien har haft. En förändring där politiken också får en mer konsistent och genomarbetad hållning. Sedan 1970-talet har detta lands presidenter och regeringar lappat och lagat i gamla system. Macron vill skapa enhetlighet och modernitet. Det ska bli ytterst intressant att se om och hur han lyckas och hur detta i så fall tas emot av medborgarna.

Ett axplock ur kommande reformförslag som ska behandlas under första halvåret:

En arbetslöshetsförsäkring som bland annat går ut på att också försäkra personer som sagt upp sig från anställningar för att starta eget företag.

Reformer som ska förbättra fortbildningen av vuxna i arbetslivet – en reform som länge efterfrågats för att människor ska våga byta jobb och till och med våga bli uppsagda. En reform för ökad flexibilitet på arbetsmarknaden.

En reformering av migrationspolitiken. Macron talar om att stärka asylrätten för flyktingar från vissa länder men inte från andra och en skärpning av invandringen i stort. En hållning som kommer att dela vänstern och anses för liberal ur högerns perspektiv.

En reformering av parlamentet med ett högst känsligt förslag: Macron vill minska antalet ledamöter i kamrarna. Det kommer förstås att stöta på motstånd. Ledamöterna i senaten och nationalförsamlingen lär hitta en rad argument för att blockera en reform som syftar till att hindra dem att bli omvalda.

Macron kommer inte att nöja sig med sina inrikespolitiska reformer. Han kommer att fortsätta att driva på inom EU och göra nya utspel på den stora internationella scenen. Hans självförtroende förefaller så starkt att han inte tvekar ett ögonblick på sin och Frankrikes roll i världen. Han har också givit sig in i frågan hur fake news ska hindras att spridas på internet. Ingen vet hur han tänker formulera förslagen i det ärendet men han ger sig inte. Det gäller också rollen att vara en ledande aktör i kampen mot de skadliga klimatförändringarna. För Macron råder ingen tvekan. För honom står hela världen öppen och han tvekar inte att ta för sig varhelst han ser en möjlighet och där han tror att världen blir bättre av hans intervention. Fransk politik bli för första gången på många år också storpolitik.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.