Antisemitismen visar sig öppet i Frankrike

Antisemitismen visar sig öppet i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Antisemitismen är ett lika vanligt förekommande som vidrigt inslag i sannolikt alla länder i västvärlden. Under vissa perioder märks den mindre. Då handlar det om verbala attacker och allmän smutskastning mot judar. I andra tider blossar den upp och uttrycks i grova handlingar.

Nu verkar vi vara i detta senare läge i Frankrike. Bara under de senaste dagarna har vidriga exempel visat sig bara i Paris. Den franske inrikesministern Christophe Castaner konstaterade häromdagen att ”antisemitismen sprider sig som ett gift.”

Under de senaste dagarna har ett konstverk på två brevlådor i Paris blivit hemsökta av antisemiter som där målat hakkorset på en bild av Simone Veil, tidigare minister och en kulturpersonlighet i Frankrike. Hon är beundrad av många, inte minst därför att hon drev igenom en lag på 1970-talet om att tillåta abort i Frankrike men också hatad av en del. Hennes historia är att hon flydde undan nazismen och koncentrationslägren. Det andra exemplet häromdagen var att ordet ”Juden” målats på skyltfönstret till en restaurang som ägs av judar mitt i stan.

Hatet mot Emmanuel Macron i Frankrike har en sida som mindre handlar om missnöje med hans ekonomiska politik. Det handlar om kopplingen från honom till Rotschildbanken där han arbetade ett par år och därmed till det som antisemiter brukar beteckna som det judiska världsherraväldet. Macron är alltså indirekt en representant för den judiska makten i samhället. Han är ”verjudet” som de tyska nazisterna sa, det vill säga en icke-jude som går judarnas ärenden.

Det här är ingenting som bara finns i huvudet på några enstaka förvirrade fransmän. Tidningen Le Monde har i sitt nummer daterat i dag den 13 februari en genomgång av hur de antisemitiska attackerna förekommer särskilt på olika sociala medier. Videofilmer som sprids i stora kretsar. Tidningen nämner en film på trettio minuter som ligger på Youtube och som delats av en och en halv miljon människor på två månader och som har ett klart antisemitiskt innehåll. Macron stjäl människors pengar och gör det som en del av den judiska makten som agerar mot folket.

Hatet mot judarna, judarna som syndabock, skapar motiv för mobilisering mot den politiska makten i landet. Dessa attacker förekommer också i demonstrationstågen som de gula västarna genomför. Det är tveklöst så att högerextremism av olika schatteringar finns representerad inom denna rörelse. Där finns också så mycket annat. De gula västarna har ingen ledning, inget program och öppnar därför för alla som vill protestera och utnyttja rörelsen för egna partikulära intressen.

Jag skrev häromdagen, i mitt förra inlägg, om hur våldet i högre grad i dag än i början av revolten trängt sig in hos de gula västarna. Antisemitismen är ett annat inslag. Dessa vidrigheter som nu förekommer och som också leder till att många judar i Frankrike känner oro för sina liv blir en följd av att det är möjligt och rentav i vissa kretsar acceptabelt att attackera en minoritet i landet.

Antisemitismen förefaller nu bre ut sig och bli ett vapen i kampen mot att få Macron avsatt och en ny ordning i Frankrike. Hur denna ordning ska se ut vet ingen. Mer direktdemokrati, ja men vem ska leda landet? Antisemitismen hotar sammanhållningen i landet men den används också för att skapa än mer och än fler konflikter mellan de som kallar sig folket och de som utpekas som eliten. Det är en farlig utveckling.

Leave a Reply

Your email address will not be published.