Macron och EU-valet

Macron och EU-valet 150 150 Tomas Lindbom

Frankrike går till EU-val med delvis samma problematiska förutsättningar som Sverige. Väljarna är måttligt intresserade, valdeltagandet kommer att bli lågt, sannolikt en bit under femtio procent. Väljarnas övervägande styrs också av inrikespolitiska överväganden. Vinterns heta strider på gatorna och de gula västarna som ett nytt fenomen i inrikespolitiken kommer ofrånkomligen att påverka deras val av partier. Nu har ändå Macrons parti LREM presenterat sitt valmanifest och presidenten tar plats på scenen även i detta val.

Emmanuel Macron är djupt engagerad i EU-frågan och ett misslyckande  i det kommande EU-valet vore en katastrof för honom och skulle negativt påverka de tre år som återstår av hans mandatperiod som president. Ett misslyckande vore att komma först på andra plats efter Rassemblement National (tidigare Front National). De senaste valprognoserna visar att detta är fullt möjligt. Marine Le Pens parti leder i ett par mätningar med någon procent före LREM.

LREM:s toppkandidat på EU-listan är Nathalie Loiseau, tills för några månader sedan landets EU-minister. Säkert en mycket duglig person men inte särskilt karismatisk och hon gjorde en svag insats i den viktiga första partidebatten som genomfördes i France Television för någon dryg vecka sedan. Macron har, sannolikt delvis av det skälet, tagit ett än större grepp om partiet i valrörelsen för att försöka stärka dess position bland väljarna. Han får viss kritik, även bland sina egna, för att ägna sig åt partipolitik när han som president bör hålla sig ovanför partierna. Frankrike ser sin president som en ledare för hela folket och inte som en företrädare för vissa partsintressen. Macron är i första hand statschef och i långt mindre grad partiledare.

LREM går till val på offensiva förslag inom miljöområdet. Denna ambition att visa engagemang för klimat och miljö ses av de flesta andra partier med skepsis. Macron saknar enligt oppositionen trovärdighet på detta område. Alla partier söker nu vinna väljare för en radikalare omställning av miljö- och klimatpolitiken. LREM vill bland  annat satsa 1 000 miljarder euro inom EU på miljöfrågor fram till 2024. Pengarna ska bland annat satsas på ren energi och rena transporter och renoveringar av bostäder i miljövänlig riktning. Även jordbruket ska få stöd för att utvecklas i riktning mot uppsatta miljö- och klimatmål.

LREM tänker i ganska protektionistiska drag när partiet vill skydda den europeiska industrin mot ”ett isolationistiskt Amerika och ett Kina på erövringståg.” LREM vill hitta former för att stärka EU:s länder mot utländska investerare.

Macrons parti vill också gå vidare i federalistisk riktning genom att ta steg i riktning mot en EU-armé och i migrationspolitiken stärka EU:s yttre gränser med ökad satsning på Frontex.

Tidningen Le Monde noterar i en artikel i dagens tidning att Macron i partimanifestet skriver: ”Frihet, skydd och framsteg. Vi ska skapa en förnyelse av Europa på dessa pelare.” Frågan är om dessa ord räcker för att leda LREM till en valseger den 26 maj. Det finns sannolikt alldeles för många fransmän som inte tror att Macron vill skydda landet mot inflyttning, både av utländska företag som vill tränga ut franska företag och mot flyktingar på jakt efter en fristad i deras land. Alldeles för många fransmän anser att frihet bara kan uppnås om Frankrike får starkare gränser mot omvärlden och att framsteg, i varje fall på det ekonomiska området, snarare går genom mer nationellt oberoende där besluten fattas i det egna landet och inte på en europeisk eller global marknad som anses osäker och hotande. Alldeles för många fransmän ser Macron som en gränsöverskridande globalist som glömmer Frankrikes egna intressen. De väljare som tänker på det sättet kommer att rösta framförallt på Marine Le Pens Rassemblement National.

Leave a Reply

Your email address will not be published.