Franska pensionsreformen i gungning

Franska pensionsreformen i gungning 150 150 Tomas Lindbom

Emmanuel Macron är märkt av förra vinterns sociala uppror på gator och torg. De gula västarnas maktdemonstrationer har inte gått honom och regeringen spårlöst förbi. Det visar sig nu när en av hans mandatperiods stora reformer håller på att monteras ner innan den ens kommit som förslag för diskussioner med arbetsmarknadens parter och än mindre lagts som proposition i parlamentets båda kamrar. Pensionsreformen är i gungning.

Macron lovade före valet 2017 att han skulle göra det som ingen tidigare president vågat; genomföra en pensionsreform som skulle i grunden förändras. Från början talades det om att höja pensionsåldern till 64 år och ta bort alla specialavtal, 42 till antalet, som gjort pensionerna till ett lapptäcke och givit vissa grupper stora fördelar på bekostnad av andra. Så småningom har Macron sagt att principen ska vara att pensionernas storlek för varje individ ska styras av hur mycket vederbörande betalat in under sin yrkesverksamma tid.

Det verkar nu som om detta inte längre kommer att vara regeringens förslag. Framför allt är det så att ingen vet längre vad Macron vill och hur han ska driva denna fråga framåt. Möjligen vet vi att att han har en vision om att långt i framtiden ersätta dagens pensionssystem med ett sådant som han önskar sig och presenterat i olika tal allt ifrån valrörelsen 2017. Men vägen till beslut och förverkligande av reformen verkar så lång och så höljd i dunkel att många inte längre tror att han kommer att lyckas genomföra det han lovat.

Problemet stavas rädsla för våldsamma strejker och demonstrationer som lamslår landet ännu en eller flera vintrar. Alla minns, och särskilt Macron själv, förra vinterns oroligheter. Det var inte långt ifrån att den politiska exekutiva makten i landet var hotad när demonstrationerna var som hetast i november och december 2018. Nu har redan de fackliga organisationerna uppgivit att de kommer att inleda genomgripande strejker från och med början av december. Det kommer inte minst att slå mot transporterna men kan få karaktären av generalstrejk och blockera viktiga  verksamheter i landet.

Det förefaller som om Macron och hans regering nu förbereder en mycket långsammare rytm för reformarbetet. Samtalen med arbetsmarknadens parter kommer att dra ut på tiden. ”Vi har tålamod”, säger President Macron och hans premiärminister Edouard Philippe.

Det är också rimligt att denna reform måste få genomföras under längre tid. Alla specialavtalen är så snåriga att de inte kan avskaffas med ett enkelt alexanderhugg. Vissa grupper har också fått frikostiga pensioner för att avstå från löneökningar som annars varit mer rimliga.

Ett problem med tidigare pensionsreformer som genomförts under de senare decennierna har varit att de förändrat situationen för de privatanställda medan de offentliganställda skyddats bättre. Det är inom den offentliga sektorn som facken är starka och det är deras folk som går ut i strejker.

Frankrike kommer även med ett långsammare reformtempo att uppleva stora demonstrationer under denna vinter. Det finns många argument för att attackera Macrons pensionsreform. Tanken var först att den nya reformen skulle beröra alla som är födda 1963 och senare. Även om tiden flyttas fram 10 eller 20 år finns det fortfarande grupper som kommer att beröras av sämre villkor än tidigare. Glöm aldrig studenterna och gymnasisterna! De har starka politiskt-fackliga organisationer och de är starkt vänsterorienterade. Deras röster och deras engagemang kommer ingen att missa när hösten går över i vinter i Frankrike.

Leave a Reply

Your email address will not be published.