Regionalvalen i juni kan skjutas upp

Regionalvalen i juni kan skjutas upp 150 150 Tomas Lindbom

Frankrike förrättar flera val under den femåriga perioden mellan två presidentval. Dessa val infaller inte samtidigt utan är utspridda i tid och dessutom med olika långa mandatperioder. Efter presidentvalet 2017 när Emmanuel Macron valdes har Frankrike haft ett parlamentsval, ett Europaval, ett val till de 35 000 kommunerna och nu väntar ett val till regioner och departement (=län). Men regional- och departementsvalen kan komma att skjutas upp. Det sanitära läget kan tvinga fram ett sådant beslut men oppositionen anklagar redan, innan beslutet är fattat, regeringen för odemokratisk manipulation.

Regionalvalen är viktiga. Regionerna har på senare år reformerats och minskats i antal till tretton, förutom områden på andra sidan haven som har en annan rättslig status. De är mäktiga med ansvar för stora delar av stora politikområden som undervisning, sociala frågor, transporter, kulturverksamhet och mycket annat.

Det är alltså en känslig fråga att flytta på ett regionalval. För oppositionen är regeringens överväganden att genomföra dessa val i höst eller efter presidentvalet nästa vår en fråga om manipulation och ett hot mot demokratin. Föregående regionalval hölls 2015, före skapandet av Macrons rörelse som i dag är ett parti, Republiken på väg. Regionerna styrs därför främst av antingen den traditionella högern eller av Socialistpartiet. Det franska politiska landskapet har förändrats starkt sedan dess men samtidigt är Republiken på väg i en svag position även i ett kommande val. Opinionsundersökningarna pekar snarare på fortsatt majoritet för främst den traditionella högern, Republikanerna eller någon form av vänsterallians mellan gröna och socialister. Särskilt Republikanerna vill inte missa möjligheten att vinna en rad regioner i vår och därmed skapa medvind in i valrörelsen till nästa års presidentval och val till nationalförsamlingen.

Premiärminister Jean Castex har frågat lokalpolitikerna på kommunal och regional nivå om det anser sig kunna garantera att genomföra valet utan risk för smittspridning. En majoritet säger ja men en betydande minoritet föredrar att skjuta upp valen, åtminstone till i höst. Denna enkät ger alltså inget tydligt svar vilket ger Macron möjlighet att välja själv. Om han och regeringen beslutar sig för att vänta med regional- och departementsvalen till i höst kommer det att bli föremål för stark kritik. Samtidigt föredrar en majoritet, 67 procent, av franska folket att skjuta upp valen. Sannolikt gör fransmännen i allmänhet en bedömning utifrån sanitära utgångspunkter.

Republikanerna behöver regionalvalen så tidigt som möjligt av politiska skäl. I Parisregionen Ile de France ställer den kända, tidigare utbildningsministern, Valérie Pécresse upp för omval. I en annan region, Auvergne-Rhone-Alpes kandiderar Laurent Wauquiez också för omval. Han har också varit ledare för Republikanerna och hoppas säkert på att bli partiets presidentkandidat efter primärvalen i höst. Den oberoende presidentkandidaten Xavier Bertrand, tidigare medlem i Republikanerna, är ordförande i regionen Hauts-de-France och även han ställer upp för omval.

Snart kommer beskedet om tidpunkten för regionalvalen. Ett drygt år före nästa presidentval har den politiska temperaturen stigit. De sanitära perspektiven hamnar alltmer i bakgrunden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.