Macron och EU

Macron och EU 150 150 Tomas Lindbom

Den 1 januari tar Frankrike över som ordförandeland inom EU. Denna period, sex månader, är intressant för Frankrikes del eftersom den sträcker sig över såväl presidentvalet i landet som valet till nationalförsamlingen. President Emmanuel Macron är den av presidentkandidaterna som är mest profilerad som förespråkare för ett starkt EU. Väljarna kommer säkert att beakta hans agerande inom den europeiska unionen under valrörelsens gång och granska honom hårt. Stödet för EU har minskat i Frankrike under de senare åren.

President Macron höll en presskonferens i början av månaden för att utveckla sitt program för ordförandeskapet i EU. Det framgår med all tydlighet att Macron vill stärka EU:s ställning. Här är några av punkterna:

  • Han vill öka EU:s engagemang och investeringsvilja på Balkan
  • Han kommer också att verka för en reform av Schengenavtalet för att Europa bättre ska kunna försvara sina yttre gränser mot invandring
  • En mer utvecklad EU-budget är ett annat av Macrons förslag som funnits med under hela hans tid som Frankrikes president men som nu aktualiseras på nytt. Hur det ska konkretiseras återstår att se men han vill bland annat att EU ska styra upp inflationen och ländernas budgetunderskott
  • För Frankrike är relationen till den afrikanska unionen viktig och det kommer att genomföras ett möte i Bryssel mellan de två unionerna i februari
  • Macron har också digitaliseringen som en viktig punkt sitt reformprogram. Så har det varit i Frankrike men nu vill han utvidga det arbetet till hela EU.

 

Frankrike tillhör som bekant ett av de mest drivande länderna inom EU när det gäller att fördjupa samarbetet länderna emellan. För Macron handlar det inte bara om att EU ska finnas för att varje land ska stärkas. EU i sig ska stärkas. Europa är en viktig spelare geopolitiskt, tänker han. Där nationalisterna i hans land drömmer om en fransk stormakt som förr i tiden vill han alltså ha ett starkt Europa som motkraft till främst Kina, Ryssland och USA. Storbritannien hade en helt annan vision och hade i hög grad Sveriges stöd. Det är ändå inte säkert att Macron lyckas med sitt europeiska reformprogram trots att engelsmännen lämnat unionen. EU lider av många svagheter och är splittrat i ett antal frågor. Macron är känd för sin förmåga att med charm, list och kraft nå en del av sina mål. Kanske har han ändå valt en förhållandevis försiktig anfallsplan för sina sex månader som ordförande i EU. Kanske kan han med hedern i behåll uppnå en del praktiska resultat och på hemmaplan i valrörelsen uppfattas som relativt framgångsrik i sin Europapolitik. Säkert kommer han att stöta på mycket motstånd, hos Eric Zemmour och Marine Le Pen men också hos vänsterkandidaten Jean-Luc Mélenchon. De väntar otåligt på politiska misstag från Macrons sida i Bryssel.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.