På söndag är det val igen

På söndag är det val igen 150 150 Tomas Lindbom

Emmanuel Macron behöver starkt stöd i nationalförsamlingen för att kunna driva igenom sin politik under de kommande fem åren. Det gör valet till nationalförsamlingen på söndag och nästa söndag viktigt. Nationalförsamlingen är den direktvalda delen av det franska parlamentet. Senaten som tillsätts genom indirekta val är den andra delen. Det var länge sedan ett val till nationalförsamlingen varit så spännande men det verkar inte påverka valdeltagandet.

Vänstern går in i valet som en enda gruppering under namnet Nouvelle Union Populaire écologique et sociale (Nupes). Det har påtagligt förändrat styrkeförhållandena mellan partierna. Enligt de senaste mätningarna har Nupes ett något starkare stöd i opinionen än den grupp av fyra partier som utgör Ensemble och stöder den sittande presidenten. Det innebär inte, som en del hoppats på, att Jean-Luc Mélenchons skapelse Nupes får majoritet i nationalförsamlingen och därmed kan begära att deras ledare utses av Macron till premiärminister. Av 577 mandat lär ändå minst ett hundratal gå till Nationell Samling och Republikanerna och ett antal partilösa ledamöter.

Läget inför valet är ändå spänt hos Macron och hans regering och parti. Alla förväntar sig att ett starkt vänsterblock i nationalförsamlingen blir besvärligt att hantera. Mélenchon är ingen modest vänsterperson utan konfrontativ och använder sig av provokation som ett starkt medel i kampen för ett annat samhälle. Det är inte heller omöjligt att han tillsammans med Nationell Samling kan skapa en oreda som faktiskt kan leda till att blockera en del reformförslag från regeringen. I många frågor är Marine Le Pens och Jean-Luc Mélenchons partier relativt eniga, bland annat i synen på EU men också i kritiken av det liberala sättet att lösa ekonomiska frågor. Köpkraften är en central fråga i valrörelsen. Det finns stora likheter mellan dessa två i den frågan, åtminstone i kraven på förändringar. Pensionsfrågan som redan under hösten och vintern blir het ställer Nupes och Nationell Samling mot Ensemble. Macron föreslår ett stramare förslag, bland annat pension först vid 65 års ålder, medan de Nupes fyra vänsterpartier och Nationell Samling kräver pensionsålder vid 60.

Macron driver sin valrörelse riktad främst mot Nupes. Han hotar med finansiellt kaos om deras ekonomiska politik får genomslag. Han attackerar också Nupes politiska förslag och tillspetsade uttalanden i säkerhetsfrågor. ”Polisen dödar”, sa Mélenchon häromdagen sedan en polis skjutit en civil person vid en konfrontation. Mélenchon värnar rösterna från förorterna och vill inte alls stämma in i den kör av fördömanden av så kallad islamism som kommer från regeringshåll och alla partier höger därom.

Det är nog Macrons smala lycka att valdeltagandet blir lågt, sannolikt lika lågt som vid förra valet för fem år sedan. Då avstod över hälften av väljarna från att rösta. Det kan bli ännu sämre valdeltagande i år trots den relativt höga temperaturen i debatten och Mélenchons chanser att uppnå ett bra resultat. Trots det stannar många hemma på valdagen eftersom de anser att valet till nationalförsamlingen snarare bör vara en bekräftelse av ett presidentval som nyligen genomförts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.