Kylig januari

Kylig januari 150 150 Tomas Lindbom

Temperaturen i luften har sjunkit i Frankrike. Även i de sydliga delarna av landet kryper termometern med möda några grader över nollstrecket. Kylan har väl aldrig påverkat så mycket som i vinter. Det betyder ökade uppvärmningskostnader för hushåll som mer än någonsin vänder på slantarna för att få ihop ekonomin. De är många. Nu menar ekonomer att mer än tio miljoner fransmän lever under fattigdomsstrecket.

Nyhetskanalerna i fransk tv strösslar varje dag med rapporter om problemen i landet. I morse kom uppgifter om att bensinpriset vid mackarna passerat över två euro. Energifrågan är alltså högt på dagordningen och missnöjet med regeringen och presidenten styrs som alltid av hur fransmännen uppfattar läget bland vardagsfrågor som är kopplade till ekonomin.

Den stora frågan är förstås pensionsreformen som häromdagen landade som proposition på regeringens bord vid veckans konselj med president Macron och hans ministrar. Det innebär att parlamentet i dagarna får den i sin hand och därmed ska börja sin behandling, först i utskotten och sedan i plenum. Alla vet att läget är kritiskt för regeringen. Risken för den är stor att propositionen avvisas trots att regeringen sannolikt kommer att justera vissa delar i förslaget. De flesta partier i oppositionen är inte intresserade av en kompromiss. Spänningarna mellan vänster och höger är för stora. Lockelsen är för stor att möjligen kunna knäcka den sittande regeringen och få den på fall.

Några oppositionspartier har nu föreslagit att pensionsfrågan ska underställas en folkomröstning. Den är ett instrument som vid flera tillfällen har använts under de drygt 60 år som den nuvarande konstitutionen funnits. Problemet med folkomröstningar är att det ofta finns mer än två förslag att ta ställning till. Och hur ska i så fall ett resultat av omröstningen tolkas. Det är presidenten som initierar en folkomröstning och han har sannolikt inte det minsta intresse av att göra det.

Nya strejkdagar med omfattande demonstrationer väntar också. Nästa kända dag för att visa upp ett folkligt missnöje med pensionsförslaget är den 31 januari. Då får fransmännen räkna med att bland annat hitta alternativa sätt att ta sig till jobben och förmodligen kommer många skolor att vara stängda.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.