Skränet i nationalförsamlingen

Skränet i nationalförsamlingen 150 150 Tomas Lindbom

Efter två veckor av debatt om pensionerna i nationalförsamlingen måste frågan ställas om nationen nu lever i en konstitutionell och demokratisk kris. En del tyder på det.

En journalist som följt debatten från pressläktaren berättade häromdagen att sorlet och skränet inne i sessionssalen var högt, störande högt. Hon blev bekymrad över denna brist på stil och respekt för etablerade arbetsformer. Jag anade att hon till och med var oroad över demokratins framtid.

Vänsterpartiet Det okuvade Frankrike hade lagt så många ändringsförslag att regeringspropositionen aldrig kunde behandlas i sin helhet. Ändringsförslagen hade tillkommit som en ren provokation för att hindra en möjlig genomlysning av förslaget.

Nationalförsamlingen förvandlades från en seriöst arbetande församling till en arena för röstfiske. En tribun som vore den placerad på ett torg någonstans i Paris, varför inte Place de la Bastille.

De fackliga ledarna har kritiserat beteendet hos Det okuvade Frankrikes ledamöter. Det framstår som anmärkningsvärt när facken som demonstrerar på gatorna och organiserar strejker bekymrar sig över bristande seriositet inne i ett parlament. Fack och demonstranter har uppträtt med större värdighet än parlamentarikerna.

President Macrons läge är nu bekymmersamt. Hans ministrar som haft som uppgift att försvara pensionsförslaget i nationalförsamlingen har misslyckats. En teknokratisk ton och uppenbar oförmåga att förklara pensionsförslagets innehåll och mål. Presidenten själv har undvikit att delta i debatten för att inte smutsas ner av kritiken. Hans popularitet fortsätter att minska. Bortsett från stödet bland välbeställda och välutbildade delar av medelklassen i de större städerna har han i stort sett förlorat sin auktoritet. Det öppnar dörren för populismen och den har sannerligen firat triumfer under de senaste två veckorna.

En president och en regering måste kunna ta ansvar för landet och ibland genomföra nödvändiga men smärtsamma reformer. Denna president har redan backat från sitt ursprungliga förslag och lär backa än mer tills förslaget blir helt urvattnat eller dras tillbaka. Två av tre väljare, fackliga företrädare och mediernas kommentatorer kommer att jubla när de ser hur Macron går förlorande ur denna strid. Premiärminister Elisabeth Borne kan sannolikt snart packa sin väska och lämna sitt kontor i Hôtel Matignon. Frågan är vad  som händer därefter.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.