Stök och bråk i nationalförsamlingen om pensionsreformen

Stök och bråk i nationalförsamlingen om pensionsreformen 150 150 Tomas Lindbom

Denna vecka sker en intensiv debatt i nationalförsamlingen om regeringens pensionsförslag. En vecka med mycket stök och bråk. En ledamot har redan i dag efter majoritetsbeslut i kammaren tvingats lämna densamma på grund av att ha skickat ett tweet med aggressiv ton.

Nationalförsamlingen har nu bara tiden fram till fredag för att diskutera pensionsreformen. Oppositionen har sammanlagt presenterat 16 000 (!) ändringsförslag. Vänstergrupperingen Nupes som består av Det okuvade Frankrike (vänstersocialister), kommunisterna, de gröna och socialisterna har bidragit med 13 000 av dessa. På lördag ska propositionen med ändringsbeslut i nationalförsamlingen föras över till senaten för vidare behandling. Därefter kommer propositionen tillbaka till nationalförsamlingen. Sannolikt kommer särskilda utskott med representanter för både senaten och nationalförsamlingen att försöka enas om en gemensam skrivning som slutligen leder fram till votering i nationalförsamlingen. Om regeringen och ytterst president Macron bedömer att det inte är möjligt att få igenom huvuddelarna av propositionen genom omröstning kan presidenten använda sig av paragrafen 49:3. Det innebär att propositionen antas utan omröstning. Enligt planerna ska beslut fattas före mars månads utgång.

Det är självklart att det tar tid att gå igenom 16 000 ändringsförslag. De flesta har förstås lagts för att försinka debatten. Det är svårt att se att oppositionen har ett genomtänkt förslag. Nupes vill i första hand störa möjligheterna för regeringen att under ordnade former driva igenom sin proposition.

Parallellt med behandlingen i parlamentets båda kamrar sker strejker och demonstrationer, hittills under tre dagar. De gångna tre dagarna har varit lugna och värdiga. Frågan är hur fortsättningen blir. Det talas om en stor manifestation den 7 mars men även dessförinnan kommer strejker och demonstrationer att genomföras.

Debatten i nationalförsamlingen var dramatisk idag. En av ledamöterna i Det okuvade Frankrike anklagade arbetsmarknadsministern Olivier Dussopt för att vara mördare. Sessionen avbröts och när den upptogs senare på eftermiddagen bad ledamoten om ursäkt.

En annan ledamot av Det okuvade Frankrike, Thomas Portes hade för några dagar sedan distribuerat en tweet där han själv på bild har satt foten på en fotboll med ansiktet av arbetsmarknadsministern. För detta fick han straffet att lämna sessionssalen för ett antal dagar. Tweeten ansågs uppmana till våld.

Macrons parti i nationalförsamlingen använder sig förstås också av vänsterns grova retorik för att vinna poäng hos allmänheten som följer debatten via medierna. Gatans bildspråk och verbala attacker synliggörs av de mer sansade och väldisciplinerade partierna inne i parlamentssalen och blir till utmärkta argument för att visa att vänsterns opposition har lämnat all sans och måtta och egentligen saknar ett hållbart alternativ i sakfrågan.

Fransk politisk debatt kan vara högröstad och vulgär. Den franska allmänheten upprörs inte på samma sätt av den här typen av invektiv som nu vänsteroppositionen använder sig av. Många rycker på axlarna medan vänsterns egna anhängare i väljarkåren stimuleras i hög grad av att temperaturen i debatten höjs. Politik handlar om idéer men minst lika mycket om känslor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.