Sekularism och heltäckande plagg

Sekularism och heltäckande plagg 150 150 Tomas Lindbom

Den franska debatten kring sekularism, eller laïcité som det heter på franska, har tagit fart igen inför skolstarten. Den nye utbildningsministern Gabriel Attal har förklarat att det inte längre är tillåtet för flickor att bära det heltäckande plagget abaya i skolorna.

Debatten om muslimska klädesplagg har varit en het fråga i decennier och blivit föremål för flera beslut om restriktioner. Den viktigaste skedde genom ett beslut i nationalförsamlingen 2004 när det slogs fast att alla tydliga religiösa symboler var förbjudna i skolorna. Det gällde vid tiden slöjan, kippan och korset. Tveklöst var problemet slöjan som provocerade mest. Den dolde flickorna på ett annat sätt, bland annat ansiktena, än bland judar och kristna. Det kunde bli ett problem i klasserna. Flickorna kunde helt enkelt inte identifieras bakom slöjan. Den heltäckande slöjan sågs också som ett tecken på kvinnoförtryck i delar av den muslimska världen och det måste motarbetas i en republik som stod upp för kvinnors och mäns lika rättigheter.

Dagens debatt om abaya handlar delvis om samma grundfråga men också om oron över att islamistiska krafter testar den franska republikens förmåga att hålla stånd mot extremism inom islam. Det är uppenbart att det föreligger en kulturell men också politisk maktkamp i vissa geografiska områden där radikal islamism har en stark ställning och hotar republikens ställning. Upploppen i juni månad är en signal om att myndigheter och polis inte har kontroll över hela landet. Det har visat sig att fler flickor utmanar 2004 års lag i högre grad rent procentuellt jämfört med tiden före pandemin.

När andra länder i Europa är mer pragmatiska är den franska staten mer principiell och hårdnackad i denna fråga. Islamismen ska bekämpas lagstiftningsvägen och den flicka eller den kvinnliga lärare som försöker motsätta sig lagen ska stoppas och bestraffas.

Det här är också en fråga som klyver vänstern från högern. Den hänger delvis ihop med debatten om wokeismen som är aktuell i Frankrike. För den radikala vänstern innebär förbudet mot abaya i skolorna en form av rasism. Det drabbar utsatta flickor från utsatta familjer i fattiga och invandrartäta förorter. För högern och särskilt för grupper som står Marine Le Pen och Éric Zemmour nära är det istället en fråga om att försvara den traditionella franska kulturen. En del skulle också säga att detta är en annan form av rasism, ett stöd för den vita befolkningen i landet.

Frankrike lever med denna spänning som handlar om kulturella skillnader, om rasism men också hot om att radikal islamism flyttar fram positionerna i vissa områden i landet. Och ständigt lurar faran att nya upplopp ska inledas och skärpa motsättningarna mellan olika folkgrupper.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.