Ett nytt år i vardande

Ett nytt år i vardande 150 150 Tomas Lindbom

Julen är i kristen mening väsentligt endast för en minoritet i Frankrike. Troende muslimer, judar och alla sekulariserade kristna tänker mer på en god middag och presenter under julaftonskvällen än på Jesu födelse. Lättare då att känna samhörighet med alla sina landsmän under nyårshelgen. Frågan är dock om 2024 blir ett gott år.

President Emmanuel Macron kan med stor sannolikhet förvänta sig ett tufft nytt år. Det verkar vara en dröm för en del politiker att bli president men det är ingen sinekur medan mandatperioden pågår. Nästa år kommer de olympiska sommarspelen att hållas i Frankrike och det kan förstås bli en folkfest och ett tillfälle för Macron att sola sig i glansen av franska medaljörer. Det är dock ingen garanti att så blir fallet. Däremot kommer världens blickar att riktas mot Paris men det kan ju bero på att olika former av oroligheter inträffar under spelens gång. Ambitionerna är stora från arrangörernas sida att hålla ett spel som tar andan ur åskådarna. genom imponerande idrottsliga prestationer och en invigning och avslutning som imponerar och bländar alla som ser på. Men, som sagt, allt kan hända, även det icke-önskvärda.

Macron behöver inte tänka på att återväljas som president för en tredje period. Det går inte enligt konstitutionens lagar. Men han vill förstås minnas som en av de stora presidenterna. Så låter det inte bland fransmännen i dag. Han är mindre ifrågasatt än för några år sedan men knappast populär. Han uppfattas som kylig, distanserad till folket, otydlig med sitt uttryck ”på samma gång”. Han kopplas till paragrafen 49:3 som innebär att lagförslag kan drivas igenom utan omröstning i parlamentet.

Under 2024 genomförs val till EU-parlamentet. Det blir en viktig avstämning inför nästa presidentval. Kommer Marine Le Pen att skaffa sig ett ännu bättre utgångsläge med framgångar i det valet? Eller dyker det upp andra politiker som kan bli aktuella för att inta Elyséepalatset våren 2027? Inrikesministern Gérald Darmanin lanserade sig själv redan i somras. Och så undrar alla vem som slutligen kommer att bli vänsterns tunga kandidat. Den stridbare Jean-Luc Mélenchon har under 2023 tappat sin tidigare stjärnstatus inom vänstern genom dubiösa uttalanden när han ursäktat Hamas. Det finns yngre kandidater som väntar otåligt i manegen ifall Mélenchon tvingas att kasta in handduken. Än så länge är det svårt att bedöma vem som kan utmana Mélenchon men kanske klarnar det under nästa år.

Vad händer utrikespolitiskt för Frankrike? Kriget i Ukraina är en svår nöt för Macron som gärna vill se sig som en medlare i utrikespolitiska konflikter. I detta krig står han självfallet bakom Ukraina och i harmoni med EU:s majoritetslinje men saker och ting kan förändras under 2024. Frankrike har trots allt andra reflexer än till exempel Sverige när det gäller relationen till Ryssland. Mer av realpolitik och en viss öppenhet för förhandlingar med det stora landet i öster. USA ska ju dessutom välja ny president i november och utgången av det valet kan få stora konsekvenser för hur Frankrike agerar på den storpolitiska scenen framöver.

Ingen vet heller vilka inrikespolitiska konflikter som seglar upp under nästa år. Frankrike kommer inte att vara mindre fyllt av spänningar mellan befolkningsgrupper 2024 än landet varit under de senare åren. Upploppet i juni i år kommer dessvärre att upprepas i någon form innan nästa är är till ända.

Låt oss i alla fall önska varandra ett gott nytt år och hoppas på mer sans och balans i det franska samhället under 2024.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.