Ny migrationslag antagen i parlamentet

Ny migrationslag antagen i parlamentet 150 150 Tomas Lindbom

Sent igår kväll beslutade nationalförsamlingen om en ny migrationslag. Beslutet gick vänstern emot och ledamöterna i det revolutionärt sinnade La France Insoumise (LFI) sträckte alla upp vita stora blad med orden Frihet, jämlikhet och broderskap. De ansåg att lagförslaget som antagits av parlamentet stred mot alla principer kopplade till den franska republikens ideal.

I över ett år har frågan om en ny migrationslag varit föremål för utredningar, stora motsättningar mellan partierna och mycken tveksamhet från regeringens sida. President Macron har försökt att hitta en majoritet i parlamentet, insett att den måste sökas till höger men utan att behöva ta stöd av Nationell Samling, Marine Le Pens parti. Så blev också resultatet. I efterhand kan konstateras att Republikanerna, det klassiska högerpartiet, styrt arbetet med att utforma det färdiga förslaget för votering i de båda kamrarna, senaten och nationalförsamlingen. Den nya lagen innebär åtstramningar när det gäller kvotering av antal migranter och utvisning av papperslösa utan arbete. I förslaget ingår också vissa inskränkningar i rätten för papperslösa att få medicinsk vård. Däremot kan ett antal papperslösa som har arbete ges rätten att stanna i landet med officiella papper.

Det finns tydliga skillnader i synen på migration mellan vänster och höger. Vänstern försvarar republikens princip om människors rätt att vistas i landet om de bott där i ett eller flera år. Det handlar om den gamla regeln om att den som bor i landet, rör sig på fransk mark, också är fransman eller fransyska. Vänstern hyllar en öppenhet och generositet i förhållande till människor som flyr från andra länder och behöver skydd i Frankrike. Högern oroas över att den franska klassiska kulturen hotas av en för stor invandring. Högern vill bevara en viss tradition, en viss kultur och vissa samhällsvärderingar som går i linje med ett gammalt, konservativt Frankrike.

Det är självklart så att det finns många nyanser mellan dessa ytterlighetssynpunkter. Befolkningen i stort är definitivt mer höger än vänster när det gäller migrationsfrågan. Vänstern består av en radikal, ofta akademisk medelklass, och förstås av invandrarna som lever i utsatta områden. De representerar mellan 20 och högst 30 procent av befolkningen. Den lag som röstades igenom igår kväll väcker stora protester i den offentliga opinionen men stöds av de flesta fransmän.

Hela debatten kring migrationslagen har mest handlat om taktiskt politik. Partier kasta okvädinsord mot varandra, försöker skrämma upp en opinion för vad som händer om motståndarsidan vinner. Franska politiker är väldigt bra på retorik. Särskilt den franska vänstern är lysande på att måla upp bilden av en skrämmande extremhöger och en macronism som går i dess ledband och driver landet mot en form av fascism. Det går att lyssna till lysande tal som kan beröra den mest realistiskt sinnade eller hårdhudade person. Och högern, särskilt Marine Le Pens parti, är inte sämre på att utmåla Frankrike som ett land övertaget av islamister om vänstern vinner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.