Enad vänster men splittrad höger

Enad vänster men splittrad höger 150 150 Tomas Lindbom

Kampanjen inför första omgången av valet till den franska nationalförsamlingen, den direktvalda kammaren i det franska parlamentet, sker i rekordfart. Nu återstår sexton dagar till den första valomgången. Partierna har bråttom att få fram kandidater till de 577 valkretsarna. De ska dessutom forma allianser vilket de senaste dagarna visat sig minst sagt besvärligt för högern där Nationell Samling och Éric Zemmours parti Reconquête hamnat i öppet gräl och där Zemmour uteslutit några av de ledande partivännerna, bland andra Marion Maréchal. Det gäller också inom Republikanerna. Partiets verkställande utskott har uteslutit sin ledare Éric Ciotti som dock vägrat avgå och driver frågan  till ett avgörande i domstol. Vänstern har däremot enats. Opinionssiffrorna visar inte att konflikterna eller vänsterns enande ändå får särskilt stor betydelse.

De första mätningarna har redan kommit. Mätperioderna är korta, i allmänhet två dagar. Det är rimligen svårt för många respondenter att ta ställning i ett politiskt läge där så mycket händer varje dag. Intrycket är att den tendens som vi sett under ett par år håller i sig. Nationell Samling stärker sin ställning och resultatet i EU-valet i söndags verkar hålla i sig. Partiet får mellan 31 och 35 procent i de olika mätningarna som publicerats denna vecka medan partiet fick 31,37 i valet till EU-parlamentet. Vänstern har nu proklamerat en allians med beteckningen Front populaire (Folkfronten). Den består av fyra partier: La France Insoumise, Socialistpartiet, EELV (de gröna) och Kommunistpartiet. Enligt undersökningarna får Folkfronten kring 25 procent av rösterna vilket är i stort sett samma resultat som i valet till nationalförsamlingen 2022 då det så kallade Nupes, bestående av samma partier, fick närmare 26 procent av rösterna i den första valomgången. Renaissance, president Macrons parti, får i dessa första mätningar 18-19 procent vilket ska jämföras med resultatet i första valomgången till parlamentsvalet 2022: närmare 26 procent. Sammanfattningsvis: Högern och vänstern stärker sina positioner medan Macrons mittengruppering tappar mark.

Valanalytikerna sitter nu och räknar på möjliga utfall i valet. De måste ta hänsyn till vilka kandidater som ställer upp i de olika valkretsarna, hur många som går vidare till en andra valomgång, två, tre eller fyra kandidater, hur många av förlorarna i den första valomgången som stöder en av vinnarna i den andra. Det är ett kalkylerande med en rad faktorer och närmast omöjligt att göra på ett rättvist sätt i nuvarande läge. Vi vet inte vad kandidaterna heter och vilken hållning de intar i detta spel med olika konkurrerande partier. Vi vet framförallt inte hur väl samspelet fungerar inom högern. Konflikterna har varit betydligt större där än inom vänstern under de första dagarna. Till slut vet vi inte heller hur väljarna påverkas av dessa stridigheter, främst inom vissa av partierna. Står sig resultaten från EU-valet eller väljer fransmännen en annan väg för valet till nationalförsamlingen?

Vissa analytiker vågar ändå sticka ut hakan. De menar att Macrons parti och stödpartier kommer att åtnjuta svåra bakslag. De bedömer att Nationell Samling lär göra ett mycket bättre val än 2022 då de fick 89 mandat. Dock tycks dessa analytiker anse att partiet inte uppnår majoritet. President Macron kommer självfallet att använda sig av sin konstitutionella rätt att utse premiärminister och drar sig i det längsta för att välja Jordan Bardella. Resultatet, om man får tro tidiga analyser, kommer att bli en kamp mellan vänster och höger med en mycket försvagad ställning för Macrons parti. Ett sådant resultat och Macrons vidare öde som president kommer att bli föremål för öppen diskussion.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.