Papperslösas vänner lever farligt

Papperslösas vänner lever farligt 150 150 Tomas Lindbom

I Sverige blev dåvarande inrikesministern Nicolas Sarkozy berömd eller snarare ökänd för sina uttalanden i samband med upploppen i Parisförorterna i november 2005 när han kallade de ungdomar som tänt eld på bilar för slödder. Det chockerade lika mycket människor i Frankrike som i övriga Europa men det var 2005. I dag är jag inte säker på att reaktionen blivit lika stark. Sarkozys seger i valet 2007 var till inte ringa del en seger för hårdare tag och han vann ju också extremhögerns röster genom att närmast utradera Front National i det val till nationalförsamlingen som genomfördes en månad efter presidentvalet.

Sarkozy skapade ett särskilt departement för sin gamle trotjänare Brice Hortefeux, nämligen ministeriet för immigration, integration, nationell identitet och solidarisk utveckling. Smaka på det namnet. Hortefeux har också varit flitig som ett bi och helt i sin herres smak. En viktig insats har varit att inte bara skärpa jakten på de s k papperslösa utan även låta polisen störa dem som skyddar de papperslösa och i möjligaste mån utnyttja lagen för att bestraffa dem. Det finns en lag i Frankrike – som tilkom för ett år sedan –  som förbjuder medborgare att skydda papperslösa. Straffet är böter eller fängelse.

I januari i år genomförde presidenten en mindre regeringsombildning och den nye ministern för dessa frågor heter Eric Besson. Hans historia är i sig uppseendeväckande. Han var en av Ségolène Royals närmaste rådgivare i valrörelsen 2007 men övergick månaden före valet till hennes huvudmotståndare och fick som belöning omedelbart en ministerpost, dock av lägre dignitet. Som nybliven integrationsminister ska han nu förverkliga en av högerns valfrågor; få ordning och reda på invandringen genom att öka trycket mot de illegala invandrarna och lagen mot skydd av papperslösa verkar nu börja användas mer konkret. Enligt Kyrkans Tidning som rapporterat från Frankrike i sitt nummer 19/2009 har uppemot ett hundratal personer, bland dem präster, suttit i häkte ett dygn eller längre för förhör. Om inte annat är lagen avpassad för att kunna skrämma människor, också inom kyrkan, som vågar trotsa den.

Eric Besson menar i ock för sig att lagen används för att jaga människosmugglare men det är ett påstående som inte tycks stämma enligt vad katolska aktivister fått erfara, också enligt Kyrkans Tidnings källor som menar att Besson som gammal socialist har mer att bevisa för att bli accepterad i sin nya politiska familj.

Det finns förstås i Frankrike som i andra länder ett tryck på invandrare i tider av ekonomisk kris och ökad arbetslöshet. Sarkozy och hans parti UMP kunde ju konstatera vid valet 2007 att det gick att plocka åt sig värdefulla röster från extremhögern och det vore märkligt om inte den erfarenheten påverkar regeringens politik i invandrarfrågan under de närmast kommande krisåren. Det sorgliga med fransk invandrarpolitik är ju också att landet med sin koloniala historia borde känna ett särskilt ansvar för alla dem som kommit från de forna kolonierna i Afrika. Man kan fråga sig hur den franska regeringen tänker kring den nationella identiteten när den avvisar människor som kommer från länder, så helt präglade av ett par hundra års kulturell dominans från just Frankrike. Borde inte dessa människor redan vid ankomsten till landet vara självklart integrerade i det franska samhället?

4 comments
 • N J Roland Johansson

  Kanske borde människor ”helt präglade av ett par hundra års kulturell dominans från just Frankrike” vara integrerade redan vid ankomsten till Frankrike. Detta gäller kanske invandrare från Quebec, man knappast från några tidigare kolonier i Frankrike. Med undantag för Algeriet (130 år) och delar av Senegals kust varade den franska kolonialismen i Afrika mindre än ett sekel.

  Bland de afrikaner som vill utvandra till Frankrike eller andra rika länder är det en mycket liten del som är särskilt präglade av den franska kulturen. Flertalet är inte eller knappt läskunniga och har inga eller rudimentära kunskaper i franska. Bilden massmedia blir skev eftersom de framgångsrika invandrarna, som kommer från eliten, får mest utrymme.

 • Tomas Lindbom

  Nej, invandrare borde inte vara präglade av franskt liv bara därför att de levt i hundra eller två hundra år under franskt kolonialt styre. Men det jag menar är att Frankrike borde ha en annan attityd gentemot invandrare från de forna kolonierna. Det vita Frankrike har haft fördelar av kolonierna som landet inte verkar vilja betala tillbaka i dag. Det är så min formulering ska uppfattas, inte att människor från Senegal eller Mali ska avkrävas en färdig fransk bildning när de kommer som invandrare till Frankrike. Verkligen inte. Beklagar att jag formulerat mig lite otydligt på den punkten.

 • N J Roland Johansson

  Nej, jag uppfattade inte att du ville avkräva invandrarna något. Min poäng var att dom inte är ”självklart integrerade” vid ankomsten. Tvärtom är dom oftast lika svåra att integrera som andra utomeuropeiska invandrare. Därför är det inte meningsfullt att ha en särskilt liberal invandringspolitik beträffande dessa länder.

  Frankrike borde däremot grundligt ändra sin postkoloniala politik i många afrikanska länder.

 • Edna

  Hje4rtligt ve4lkommen i Dalsland; Home of the Crocodile Pikes / You ain’t seen nothing yet if you haven’t been fiishng pikes in Dalsland. Naturligtvisst har Hans Ruigrok sle4pt tillbaka sin 123 cm le5ng Ge4dda i Edslansjf6n se5 ve4lkommen hit. Vi ses, Johan Postma, Edsleskogs We4rdshus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.