Axeln Berlin-Paris i trubbel

Axeln Berlin-Paris i trubbel 150 150 Tomas Lindbom

Berlin är stilla i semestertider. Jag tar mig ner från min tillfälliga lägenhet på Pestalozzistrasse i Charlottenburg och går de få metrarna till Café Savigny för en kaffe på eftermiddagen. Här råder klassisk kafékultur med marmorbord, trästolar och verserade kypare i långa vita förkläden. Och så tillgång till internationell press, inte minst Le Monde.

Jag funderar över det tysk-franska samarbetet. Alla talar om de svåra spänningarna i relationen mellan President Sarkozy och den tyska förbundskanslern Angela Merkel. Axeln Berlin-Paris har byggt på goda vänskapliga relationer mellan de båda ländernas ledare. Axeln skapades av General de Gaulle och Konrad Adenauer. De bröt definitivt med krigsårens fiendskap mellan länderna. Den franske aristokratiske presidenten Valéry Giscard d´Estaing som gick på middagsvisit hos arbetare i sitt eget land umgicks också gärna med den socialdemokratiske kanslern och resultatpolitikern Helmut Schmidt. Deras goda relation bidrog till att den gemensamma valutan inom EU så småningom infördes. Francois Mitterand trivdes med den konservative förbundskanslern Helmut Kohl. De reste tillsammans till slagfältet i Verdun och tog initiativ till ett gemensamt försvars- och säkerhetsråd och verkade för att EU fick en samordnad utrikes- och säkerhetspolitik.

Vad kommer Sarkozy och Merkel att göra? Kan Nicolas Sarkozy överhuvudtaget göra något tillsammans med någon annan? Han har under vintern och våren fortsatt att reta andra länders statschefer. För tävlingsmänniskan Sarkozy gäller det att vinna val och inneha ämbeten länge. För det hyllar han Silvio Berlusconi som nu omvalts för tredje gången som Italiens ledare och Tony Blair som också har suttit i tre perioder som premiärminister. Obama och Merkel liksom Baroso har han däremot uttalat sig föraktfullt om.

Den svåra finanskrisen har också lett till ökad nationalism i de stora länderna. Tyskland verkar i dag vara betydligt mindre benägen att se EU:s utveckling som ett mål i sig utan tänker i första hand på sitt eget bästa. Frankrike har alltid varit kluvet och haft tydliga protektionistiska tendenser i sin politik blandade med PR-mässigt storslagna europeiska projekt. Intrycket är att EU  blir mer en arena där de stora länderna positionerar sig gentemot varandra och mindre av strävan mot gemensamma mål. Fredstanken som så starkt präglade de Gaulle och Adenauer men också Kohl och Mitterand har förlorat sin magi. Nu handlar det om intressepolitik. När nu dessutom krubban är tommare än på länge bits också de stora hästarna. EU som ett överstatligt organ med ministerrådet som den mäktigaste beslutsförsamlingen cementeras på bekostnad av förhoppningar om en starkare federalism och en gemensam och socialt engagerad europeisk röst.

3 comments
  • N J Roland Johansson

    Sarkozy har inför fransk publik många gånger talat om problemet med fransk ”arrogans” och behovet av att vara mera ödmjuk i internationell framtoning. Hans eget temperament omöjliggör förstås för honom att spela den rollen – tvärtom retar han upp både den ene och den andre med sin dominans. Men USA har han vinnlagt sig om att beröma, tacka och hylla. Så att han skulle ha uttalat sig föraktfullt om Obama förvånar mig. När skulle det ha skett?

  • Tomas Lindbom

    Sarkpzy har verkligen försökt att komma på god fot med den nya amerikanska administrationen för att bli likställd med USA:s president men detta har stött på svårt motstånd trots ivrig fransk diplomati. Genom svenska utrikesredaktörers uppgifter har Sarkpzy fällt nedsättande kommentarer också om Obama efter dessa misslyckade försök att bli bundis med honom. Det är off the record men inte mer än att de spär på i ryktesfloden om Sarkozy som en person med samarbetsproblem.

  • N J Roland Johansson

    Samarbetssvårigheterna är nog Sarkos främsta svaghet. Men han och Obama höll i alla fall väl masken när de träffades i samband med Normandielandstigningsjubileet i juni och gjorde ”high five” (eller vad det nu är det där handslaget kallas)!

Leave a Reply

Your email address will not be published.