Förbud mot burka stöter på hinder

Förbud mot burka stöter på hinder 150 150 Tomas Lindbom

Förbud att bära burka är en av de konkreta lagar som Sarkozys regering vill införa så snabbt som möjligt i hela Frankrike. Det finns redan en lag från 2004 om förbud att bära slöja, kippa och kristet kors i franska statliga skolor. Den lag som regeringen nu vill införa riktar sig enbart mot muslimer och mot de kvinnor som bär heltäckande slöja.

Conseil d´État, som i detta sammanhang får översättas med lagrådet, har nu sagt sin mening om en lag mot burka och svaret är svävande men avvisar ändå ett förslag att totalförbjuda burkan i alla offentliga sammanhang. Uppdraget från premiärminister Francois Fillon till lagrådet var att ”se hur långt ett förbud kan sträcka sig utan att såra våra landsmän med muslimsk trosriktning”. Premiärministern kan knappast vara nöjd.

Enligt Le Monde konstaterar lagrådet att det inte går att införa en sådan lag med hänvisning till republikens grundvärdering att Frankrike ska vara ett sekulärt land.  Denna princip som regeringen hänvisar till för att motivera ett mer allmänt förbud håller inte, menar lagrådet. Den sekulära principen kan appliceras på offentliga institutioner som skolan men inte på samhället i allmänhet eller på individer.

Regeringen vill genomföra lagen med hänvisning också till republikanska grundvärderingar som värdighet, frihet, jämlikhet och broderskap. Lagrådet menar att värdigheten i detta sammanhang sanrare måste tolkas så att den skyddar den personliga friheten.

För att motivera ett förbud mot att  bära burka måste lagstiftaren hävda vissa specifika villkor för vissa sammanhang i tid och rum. Det rör sig då bland annat om platser som vallokaler, sjukhus eller platser där föräldrar lämnar och hämtar barn. Det rör sig här om sammanhang där det kan krävas en form av legitimation som när till exempel en mamma ska hämta sitt barn från skolan.

Lagrådet föreslår i huvudsak böter för den som vägrar att rätta sig efter lagen i de sammanhang som den ska omfatta. Det ska också vara möjligt att ge högre böter och även fängelse om det går att bevisa att en annan person tvingar kvinnan att uppträda i heltäckande slöja.

Det råder delade meningar inom den politiska högermajoriteten om hur radikal den här lagen ska vara oavsett lagrådets synpunkter. Strax efter de regionala förlustvalen häromveckan tog ledaren för regeringspartiet UMP i Nationalförsamlingen, Jean-Francois Copé  upp frågan om lag mot burka flera gånger i sitt framträdande i TV. Hans ställning i partiet är mycket stark och han är mycket angelägen att få fram en lag som så långt möjligt förbjuder burkan helt i alla offentliga sammanhang. Andra inom UMP är mer tveksamma. Nicolas Sarkozy förefaller ha en mer pragmatisk syn på frågan. Regeringen kommer med all sannolikhet att lägga ett lagförslag men det kommer inte att vara så långtgående så att det tillmötesgår den extrema högerns förväntningar och ändå bli tillräckligt utmanande för stora grupper av muslimer i landet.

För vänstern är positionen klar. Socialistpartiet och den trotskistiska vänstern kommer att rösta emot. Något oklarare är det med kommunisterna eftersom detta parti har en gammal starkt antikyrklig tradition som påverkar deras syn också på förbud mot burka. En kommunistisk borgmästare var också den person som först väckte frågan om en lag mot heltäckande slöjor med motivering att det är en symbol för kvinnoförtryck. Denna hållning delas också av den mer moderata vänstern som ändå avvisar lagen med motiveringen att den utmanar den muslimska minoriteten och skärper de nya klassklyftorna i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.