Valförlusten tvingar Sarkozy att släppa miljöskatt

Valförlusten tvingar Sarkozy att släppa miljöskatt 150 150 Tomas Lindbom

Det tog tre dagar efter valförlusten innan Nicolas Sarkozy släppte sitt framsynta men impopulära förslag att lägga en grön skatt på koldioxid, en skatt som skulle uppmuntra fransmännen att anpassa sina liv i grön riktning och bland annat byta till miljövänligare bilar. Nu gäller inte längre modernisering av Frankrike utan samling inom högern för att vinna nästa val.

I gårdagens stora TV-samtal mellan ledaren för Europe Ecologie, Daniel Cohn-Bendit och socialistpartiets Ségolène Royal om en rödgrön samverkan inför nästa president- och parlamentsval utvecklades till en vital och intressant debatt mellan de båda om koldioxidskatten och vem som gör mest för de gröna frågorna. Royal hävdade att hon i sin region Poitou-Charentes där hon är ledaren på det praktiska planet gör mer än de gröna kräver i sitt partiprogram. Cohn-Bendit kritiserade socialistpartiet för att av opportunistiska skäl svikta i sitt försvar för en koldioxidskatt.

Debatten visar ändå att socialisterna med sitt nej till koldioxidskatten i alltför hög grad sitter fast i den gamla industripolitiken och oroar sig för att förlora medelklassväljare som har tillväxt och den egna plånboken i centrum. Den gröna rörelsen växer hos delar av den välbärgade medel- och överklassen i storstäderna men är ett rött (!) skynke för det tunga Frankrike som lever på knappa villkor och upplever den ekonomiska krisen in på bara skinnet och därför inte vill göra eftergifter för något så dunkelt som ett hållbart samhälle.

Nu har också Sarkozy givit upp inför motståndet  i sitt parti. Han kan inte bygga sin maktställning enbart på de rika i storstäderna för vilka miljöskatten trots allt är en rätt oproblematisk fråga. Ett högerparti med ambitionen att skaffa sig en majoritet i de nationella valen måste ta hänsyn till alla; bönder och småföretagare, privatanställda industriarbetare och tjänstemän som tänker höger och som ser en skatt på koldioxid som en ny skatt och inget annat. Hur ska de kunna rösta på en president som höjer skatt när han som deras representant i Elyséepalatset borde sänka skatt istället?

De gröna står nu rätt ensamma i denna fråga om skatt på koldioxid. Debatten mellan Cohn-Bendit och Royal var en signal om svårigheterna att förena de två vänsterrörelserna. Det franska socialistpartiet har en stark falang som benhårt håller fast vid klassperspektivet som enda  överordnad princip och som kommer att slåss för jobb och välfärd med basen i den ekonomiska tillväxten. Det blir en nöt att knäcka för Martine Aubry och andra som vill skapa en allians med de gröna. Det blir en nöt för de gröna att knäcka när de ska övertyga den hårda kärnan bland socialisterna om att deras politiska ambition är att smälta samman social rättvisa med miljö.

Leave a Reply

Your email address will not be published.