Skam över Frankrike

Skam över Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Frankrike skämmer ut sig i Europa genom sin regerings och sin presidents politik. Efter förlusten i regionalvalet i mars månad i år har Sarkozy tagit flera stora steg mot en mer främlingsfientlig politik och ökad repression också i andra frågor.

Ingen europé som följer internationell politik har undgått bråket inom EU mellan Frankrike och kommissionen kring utvisningen av romer från franskt territorium. President Sakrozy får i princip bara stöd av Italiens premiärminister. Axeln Paris-Rom har etablerats i denna fråga och det är bara att hoppas att denna allians inte cementeras i framtiden.

Det är oerhört beklagligt att ett land som hyllar människovärdet och stolt pekar på sin frihetstradition från upplysningstidens 1700-tal hamnar i skamvrån. Det är uppenbart att Sarkozy gör en del av sina utspel av taktiska skäl. Dels vill han återvinna röster från Nationella fronten, röster som han tog i valet 2007 men förlorade i regionalvalen i våras. Dels ville han under sommaren avleda uppmärksamheten från den besvärande affären med korruption runt Lilian Betancourtc där hans egen arbetsmarknadsminister Eric Woerth var inblandad. Det senare har han lyckats med men på bekostnad av att Frankrike nu ses som en mindre trovärdig företrädare  för de mänskliga rättigheterna inom den europeiska gemenskapen. Det taktiska draget att attrahera högerextrema väljare verkar mindre framgångsrikt. Sarkozy är fortfarande mycket impopulär hos det franska folket och om detta består och hans popularitet vidgas högerut kommer hans ambition att vara hela landets president definitivt få ett löjets skimmer över sig. Vem kan tro att en ledare som har en fjärdedel av väljarna bakom sig och söker stöd hos de främlingsfientliga på yttersta högerkanten ska kunna väljas som landets president för ytterligare fem år?

Pensionsreformen är i hamn. Det är en urholkad reform men den kommer att genomföras och ingen eventuell socialistregering kommer att riva upp den i framtiden. I övrigt har sommarens främlingsfientliga politik försämrat stämningen inne i landet och grumlat imagen utomlands. Sarkozys utspel om romerna får stöd av många fransmän. En undersökning har visat att två tredjedela av väljarkåren stöder hans politik i det avseendet. Men samtidigt river han ner förtroenden mellan fransmän, ökar irritationen i samhället. Frankrike har ofta haft perioder när medborgarna mår dåligt av de politiska konflikterna. Uppenbart återvänder ett folk till ett nytt arbetsår med oro eller bitterhet i själen. Är grannen rasist? Ska jag känna ökad misstänksamhet mot invandrargrupper? Kommer vintern att bli het i förorterna och när slår våldet till igen? Det  frågar sig den vita medelklassen. Och hur tänker andra invandrargrupper som redan mött en motsvarande repression mot dem som i sommar riktats mot romerna. När attackerar regeringen oss? Kommer hatet från de högerextrema att sätta ökat tryck på oss och hota oss i vår vardag?

President Sarkozy måste nu visa prov på statsmannaskap och bli en ledare för alla fransmän. Få tror att han klarar det men det är hans uppgift. Annars riskerar landet att ytterligare sargas av interna kulturella och politiska motsättningar som kan få svåra följder i en snar framtid.

1 comment
  • NJ Roland Johansson

    Om Sarko har en strategi, sa maste den innefatta att under de 20 manader som aterstar till presidentvalet pa nytt söka sig mot mitten, där alla val vinns. Antagligen har de här skamlösa utspelen mot romerna tjänat till att gjuta samman kärntrupperna. Sedan, när ocksa pensionsfragan lagt till handlingarna, ska han hitta pa nagot for att vinna över tveksamma.

    Men det är i sa fall ett högt spel. Och hans temperament passar inte för att spela rollen av landsfader. Han har antagligen gjort det ännu svarare för sig att vinna. Far man hoppas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.