Nya strejker om pensionerna

Nya strejker om pensionerna 150 150 Tomas Lindbom

Denna vecka fortsätter strejkerna i Frankrike mot pensionsreformen. Den behandlas nu i senaten som också måste godkänna förslaget sedan nationalförsamlingen röstat ja för ett par veckor sedan. Ingen räknar med annat än att förslaget går igenom. Nicolas Sarkozy har bra kontroll över sina representanter i majoriteten. Ett tillbakadragande av förslaget skulle också visa på politisk inkompetens. Men motståndet på gatorna växer.

Igår tisdag slogs rekordet för deltagare i demonstrationerna mot pensionsreformen. Siffrorna från polisen och de demonstrerande organisationerna skiljer sig som alltid mycket. Polisen bedömer antalet till uppemot 1.5 miljoner. Detta är en imponerande siffra om man betänker att det redan förekommit flera stora demonstrationer och att reformen redan klubbats i nationalförsamlingen. Igår var också fler unga, studenter och gymnasister, ute i demonstrationstågen.

Strejkerna var också omfattande med störningar i buss, tunnelbana och tåg. Denna gång utsträcks strejken mer än en dag vilket är ovanligt. En andra stor strejkdag är utlyst till lördag men på grund av framgången igår tänker sig nu de fackliga organisationerna försöka sig på att hålla ut hela veckan. Blir det framgångsrikt fortsätter strejkerna även nästa vecka.

Strejker i Frankrike stör men lamslår sällan samhället. Ett minimum av transportmedel är alltid i gång. Medborgarna i de större städerna får räkna med att vänta längre på perrongerna, trängas mer inne i tåg och bussar och bli försenade till sina jobb.

Pensionsreformen anses av de flesta fransmän vara orättvis eftersom de lägst utbildade nu får betala för sin pension med avgifter under fler år än tidigare medan de högutbildade som lämnar universiteten fem-tio år senare kommer lindrigare undan. Ilskan har inte minskat utan ökat. Reformen är mer hatad i dag än för ett halvår sedan. Den anitauktoritära och revolutionära glöden börjar nästan kunna liknas vid en brand.

Regeringen och Sarkozy följer förstås detta med spänning. Presidenten kallade igår kväll till sig sin utbildningsminister Luc Chatel för att få en förklaring till varför nu också studenter och gymnasister engagerat sig i motståndskampen.

De närmaste dagarna avgör om reformen kan genomföras eller om regeringen tvingas till koncessioner eller till att helt dra tillbaka reformen. Ett föga troligt scenario men i Frankrike kan allt hända.

Leave a Reply

Your email address will not be published.