Karachiaffären smyger sig på Sarkozy

Karachiaffären smyger sig på Sarkozy 150 150 Tomas Lindbom

Franska skandaler inom politiken handlar ofta om pengar. Staten handlar med andra länder. Stora penningtransaktioner genomförs i många led med många inblandade Politiker söker med bulvaner skaffa sig förmåner för sig själva eller för att betala kostsamma kampanjer. De räknar med att inte bli upptäckta när det är svårt att följa transaktionernas snåriga vägar. Nu seglar den så kallade Karachiaffären upp som ett hett ämne i alla media och det börjar hetta om öronen också på President Sarkozy.

Karachiaffären handlar om ett avtal mellan Frankrike och Pakistan under första hälften av 90-talet då Francois Mitterand var president och Edouard Balladur premiärminister, en borgerlig regeringschef som tillsattes efter ett parlamentsval som gick socialisterna emot. Avtalet rörde fransk försäljning till Pakistan av ubåtar.

Enligt uppgifter  i veckotidningen L´Express ska avtalet ha haft ett sidospår. Betalningen gick delvis via tvivelaktiga bulvaner och en viss summa skulle ha hamnat hos Balladur för att användas i dennes valkampanj för att bli president 1995. Vilka kände till att pengar som skulle tillfalla staten till en del finansierade premiärministerns egen politiska kampanj? Balladur är huvudmisstänkt. Enligt uppgifter var dåvarande försvarsminister Léotard också delaktig i denna affär. Sarkozy var budgetminister under Balladur och misstankar riktas nu också mot honom. Trots allt måste ju han ha varit medveten om hur penningtransaktionerna såg ut, tänker sig en del bedömare.

Alla inblandade nekar till anklagelserna. Misstankarna mot främst Balladur och Léotard är starka. Nu riktas alltmer strålkastaren också mot Frankrikes nuvarande president.

Affären kompliceras av att elva franska ingenjörer, som arbetade med leveranser av ubåtar till Pakistan enligt avtalet, dödades 2002. Det finns i dag misstankar om att det var militär eller politiker i Pakistan som dödade ingenjörerna som hämnd för att president Chirac efter sin valseger 1995 vägrade att betala ut de mutor som ingick i den totala ekonomiska  överenskommelsen mellan länderna.

Sarkozy är nu tvungen att förklara inte bara sin vetskap om att själva avtalet med Pakistan under hans tid som budgetminister var dubiös. Han måste också förklara om misstankarna om mordet på de elva franska ingenjörerna är kopplade till denna muthärva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.