Dyrare att bo i Paris

Dyrare att bo i Paris 150 150 Tomas Lindbom

Det blir allt dyrare att bo i Paris, en stad där redan andelslägenheterna skrämmer de flesta. Nu slås nya rekord och medeltalet i stan når upp till 8 000 € per kvadratmeter i början av nästa år, enligt bedömare.

I de franska städerna är boendet en uppenbar form av penningplacering. Till skillnad från Sverige äger privatpersoner de lägenheter de köpt och kan också hyra ut dem som de önskar. Trycket på bostadsmarknaden är tungt och många hyresgäster hyr i en form av andrahandskontrakt av en privat lägenhetsägare.

Stan är stor och fortfarande finns det områden i periferin som bebos av låginkomsttagare. Lägenheterna köps till lägre pris,  hyrs sedan ut och blir en bra inkomstkälla för ägaren. I de centrala delarna av stan är köpeskillingen hög och här är det många som också bor i de lägenheter som de äger.

En ung familj i dag behöver två rejäla heltidslöner för att klara boendet oavsett om de vill köpa eller hyra och föredrar att bo i själva Paris. Priserna kryper snabbt uppåt. Senste året var ökningen 13 procent. Nu räknar bedömare med att priserna går upp med 20 procent. Medelvärdet på en lägenhet i Paris stiger till 8 000 € men då måste man räkna med att priserna i de stadsdelar som gränsar till mindre attraktiva förorter, främst i norr och öster, drar ner medelvärdet. En lägenhet i Marais, kring Boulognerskogen, i Quartier Latin för att inte tala om Jean-Paul Sartres berömda kvarter, Saint-Germain des Près, säljs nu lätt för 10 000 € och mer.

Kvaliteten på lägenheter i de gamla klassiska husen från 1800-talet, de som ger Paris sin omisskännliga prägel, är ofta i dåligt skick. Inte sällan hör  jag människor som bor i dessa hus klaga över problem med särskilt el och vatten. Det läcker, det drar och proppar går. Det kostar inte bara att köpa. Det kostar mycket pengar men framförallt tid och tålamod att hålla lägenheten i hyggligt skick.

Priserna på lägenheter stiger i ett land med stora ekonomiska problem. Men som allt annat är andelslägenhetsmarknaden ett område för dem som har pengar. Fastighetsmäklare som tidningen Le Monde talat med säger att orsaken till de stora prishöjningarna det senaste året är främst den låga räntan men också att utlänningar driver upp priserna. Sant eller inte men det speglar en konfliktuell sida av Paris. Invandrarna och så utlänningarna. Två grupper som inte kan stå längre ifrån varandra. Den ena gruppen får snällt klämma ihop sig i trista hyreskomplex, ofta kommunalägda, långt utanför stan. Den andra gruppen är så rik att den trissar upp priserna i de magnifika husen på Avenue Foch och Boulevard Saint Germain.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.