Francoise Giroud och L´Express – minnen av kulturradikalismen

Francoise Giroud och L´Express – minnen av kulturradikalismen 150 150 Tomas Lindbom

När jag började resa till Frankrike på 70-talet läste unga och vakna fransmän tre tidningar: Le Monde som på den tiden var en osannolikt välfylld tidning med täta utrikessidor som täckte hela världen och fylld av viktiga debatter i olika samhällsfrågor. Veckotidningen Le Canard enchâiné som med vässad penna fyllde sina sidor med giftiga artiklar riktade mot makten och maktmissbruk. Slutligen L´Express, den politiska veckotidningen som leddes av paret Jean-Jacques Servan-Schreiber (JJSS) och Francoise Giroud.

Alla tre tidningarna stod i en radikal tradition och var präglade på olika sätt av revolten 1968 och den vänstervåg som präglade franskt kultur- och samhällsliv också under 70-talet. Alla tre tidningarna hade sin särskilda profil. Le Monde var tung och informativ men med hjärtat mer till vänster om man skrapade  lite på ytan. Le Canard enchâiné var oppositionell och under gaullismens glansålder var positionen till vänster självklar. L ´Express var den kulturradikala med en öppenhet mot hela västvärlden som gav den en särställning i förhållande till det mesta i fransk media där den egna nationella traditionen styr perspektiven.

Påfallande många i kretsen kring JJSS var kvinnor. Han tjusade dem men visste också att släppa fram starka kvinnor. Sådana finns i detta land. En märklig paradox att dessa starka kvinnor också tar plats i detta patriarkala land. Francoise Giroud levde med denna tidning som med JJSS som senare bröt med henne och skickade henne i en period av djup depression. Giroud skrev jämt och deltog i tidningens starka engagemang i Algerietfrågan, kring USA:s roll i världen och för en friare hållning i moraliska frågor. I de kulturradikala frågorna hittade tidningen ofta stöd av 70-talets president Valéry Giscard d ´Estaing. Han öppnade under sin tid vid makten för rätten till fri abort, en fråga som var helt naturlig för L´Express att kämpa för.

I dag är kulturradikalismen ingen stark kraft i Frankrike – inte någon annanstans heller för övrigt. L´Express såldes av JJSS på 80-talet. Francoise Giroud blev senare kolumnist på den enda politiska veckotidning som i dag står för radikalismen, Le Nouvel Observateur. Hon ägnade sina sista år före sin död 2003 till att närmast maniskt arbeta på nya böcker. Jag hittar tre böcker av henne i min privata bokhylla och då har jag inte ansträngt mig för att samla på mig böcker av just henne. Hon skrev till den dag då hon föll i koma för att aldrig mer vakna upp.

Två biografier har utkommit efter hennes död. Den senaste är skriven av Laure Adler som tidigare gjort ett porträtt i bokform av Marguerite Duras. Boken har titeln Francoise och är utgiven på Grasset

Leave a Reply

Your email address will not be published.