Indignez-vous!

Indignez-vous! 150 150 Tomas Lindbom

Han är 93 år och skriver en bestseller med uppmaningen till nya generationer att visa indignation. Över 500 000 exemplar med hans bok Indignez-vous! har sålts i Frankrike. Den tunnaste bok jag sett; 14 effektiva sidor.  Den är vinterns samtalsämne. En stilla vrede genomsyrar denna kondenserade text. Skriven av en man som deltog i motståndsrörelsen under andra världskriget men som fortfarande brinner av engagemang.

Stéphane Hessel stod upp på de Gaulles sida under kriget. Han präglades av gaullismens sociala engagemang som senare bidrog till att skapa ett tryggt Frankrike för breda folkgrupper. Han präglades av de Gaulles kamp för de mänskliga rättigheterna. Han är minst lika starkt påverkad av vänsterns  kamp mot de ökade klyftorna i samhället. Han är socialist och röstar i dag socialistiskt.

Hessels partipolitiska ställningstaganden är ändå en bisak. Det är hans uppmaningar till det franska folket att visa indignation mot tidens brister i samhället som imponerar och utmanar. Han återvänder till Jean-Paul Sartre. Som individer är vi människor ansvariga i politisk mening.Hessels individualism handlar inte om att göra som man själv vill och strunta i andra. Den mänskliga individualismen har en moralisk dimension och ställer krav på oss.

I Hessels ungdom var nazismen målet för hans och andra fransmäns indignation. I dag menar han att det bland annat är statens behandling av de papperslösa och romerna.

Stéphane Hessel tror inte på våldet men förstår våldet som den undertrycktes förtvivlade reaktion på förtryck. Han tror på icke-våld och på hoppet om ett bättre samhälle. Kraften för honom ligger just i indignationen. Den är en förutsättning för handling. Likgiltigheten är motsatsen och den vill han bekämpa.

Som individer har vi ett ansvar att se brotten mot de mänskliga rättigheterna, se de ökande klyftorna och ta ställning. Bli upprörda och det tvingar oss också att handla. Indignez-vous!

Leave a Reply

Your email address will not be published.