Två geronter talar historia

Två geronter talar historia 150 150 Tomas Lindbom

De står upp på en bild i Le Nouvel Observateur och den är nytagen. Stéphane Hessel, född 1917, och Jean Daniel, tre år yngre. Ynglingen Daniel bär en lång vit scarf och han är stilig i sin kostym. Hessel har en något gubbig framtoning. Slipsen är lite på sned. Jag tycker det är ok i den åldern. Båda säger något om dagens samhälle med ett perspektiv tillbaka i historien men det är så långt ifrån klyschan ”det var bättre förr” som det går att komma. Dessa män är två intellektuella giganter som  i högsta grad bidrar till reflektionerna kring dagens samhälle.

Dessa geronter, Hessel den gamle diplomaten och Daniel, publicist, deltog som unga i den franska motståndsrörelsen under andra världskriget. Deras politiska position är till vänster. Dagens gaullism och sarkozysm har de föga till övers för men de Gaulle beundrade de. Han var unik. ”Jag tror inte det finns något verkligt arv efter de Gaulle”, säger Jean Daniel.

Charles de Gaulle och Pierre Mendès-France var de stora förebilderna för Daniel och Hessel. ”de Gaulle är en mystisk person”, säger Daniel. ”Han fascinerar. Mendès-France är inkarnationen av förnuftet. Han övertygar”

Kampen mot tyskarna under andra världskriget följdes av kampen mot kolonialismen. Jasminrevolutionen i Tunisien i år gör Daniel och Hessel lyckliga. De kämpade för de nordafrikanska staternas befrielse från Frankrike på 50-talet och följde Mendès-France insatser för att våga släppa taget om Tunisien och de Gaulles hjältemodiga insats för att vända den starka franska opinionen för att behålla Algeriet till att erkänna landets självständighet. de Gaulles mod under Algerietkriget är omvittnat. Han blev under hela 60-talet hotad till livet och undkom vid särskilt ett tillfälle den dödande kulan med en hårsmån.

Stéphane Hessel formulerar ett  modernt vänstercredo i boken Indignez-vous som jag recenserade i förra blogginlägget. I intervjun i Le Nouvel Observateur konstaterar han: ”Vänstern i dag kan inte nöja sig med att vara nationell. Den franska vänstern måste förbereda landet på en gemensam kamp för hela folket om de globala frågorna, särskilt miljöfrågan.”

Jean Daniel och Stéphane Hessel imponerar. De har passerat sina 90-årsdagar men de inspirerar fortfarande unga människor med sina visioner för framtiden. Jean Daniel skriver varje vecka sin kolumn i Le Nouvel Observateur och Stéphane Hessel fortsätter att sälja av sin lilla stridsskrift. Det är geronternas år i år. I de tyska bokhandelsdiskarna dominerar dessutom den uråldrige förre förbundskanslern Helmut Schmidt med flera böcker om tillståndet i världen. Vem träder fram i Sverige?

Leave a Reply

Your email address will not be published.