Nu är det kris inom högern

Nu är det kris inom högern 150 150 Tomas Lindbom

Under flera år har vänstern varit i blickfånget för allas kritiska blickar i fransk politik. Nu är det högerns tur. Det är lätt att säga att President Nicolas Sarkozy har ställt till det för sig. Han är inte bara ifrågasatt bland väljarna utan nu även hos sina kollegor inom sitt parti, UMP. Lite historia om den franska högern är kanske här på sin plats för att förstå vad det är som händer.

UMP skapades 2002 av Jacques Chirac för att binda samman flera partigrupperingar i mitten och till höger inom fransk politik. UMP startade först som en valkartell inför president- och parlamentsvalet 2002 då Chirac omvaldes för ännu en femårsperiod. Men efter valet fördjupades samarbetet mellan de olika grupperingarna och så småningom fick UMP en mer partiliknande struktur. Nicolas Sarkozy var själv länge ledare för UMP men i dag leds partiet av Jean Francois Copé som av många utpekas som nästa presidentkandidat för högern.

Frankrike har en rad olika partigrupperingar både till höger och till vänster.UMP innehåller flera partier med ganska olika profil. Skillnaderna är snarare större än inom alliansen i Sverige. Så är fallet också bland de grupperingar som gått med i UMP. Inom det stora gaullistpartiet som haft namnet RPR (Samling för republiken) finns en social falang som anses stå mer till vänster och som representeras av premiärminister Francois Fillon. I den aktuella interna debatten om hur hårt UMP ska markera distans till muslimernas rätt att utöva sin tro i Frankrike har han varit mjukare och under den senaste veckan fronderat mot sin president och mot partiledaren Copé. De senare tillhör den hårda linjen inom gaullistpartiet inom UMP. De talar mer om lag och ordning och mer om att framhäva den sekulära statens överhöghet.

I UMP ingår också flera mittengrupperingar. Här finns den gruppering som mest liknar CDU i Tyskland, en kristet-social falang som ändå är obrottsligt lojala mot den sekulära staten men som är missnöjda med Sarkozys sätt att driva ut romerna ur Frankrike förra sommaren och som inte är helt övertygade om att lagen med förbud att bära heltäckande slöja var så lyckad. I mitten finns också Det radikala partiet under ledning av Jean-Louis Borloo, ett kulturradikalt parti på den borgerliga vänsterkanten. Borloo var länge miljöminister i Sarkozys regering och påtänkt som premiärminister vid en regeringsombildning i höstas. Istället lät Sarkozy Fillon sitta kvar som premiärminister och Borloo avgick ur regeringen. Nu är han en fri spelare på den politiska planen och kommer troligen att ställa upp som presidentkandidat nästa år.

Under Sarkozys första år som president drev han en mittenorienterad linje och lyckades också få med sig flera vänsterpolitiker i regeringen, bland annat utrikesministern Bernard Kouchner. Efter regionalvalen i början av 2010 har han svängt 180 grader. Nu flörtar han istället med de väljare som tvekar mellan att rösta på UMP och på FN (=Nationella Fronten). Sarkozys nya linje lämnar därför fältet öppet för de mittenorienterade politikerna som nu lämnat regeringen eller visar sitt missnöje i de interna bataljer som nu pågår inom UMP.

Sarkozy står inför en besvärlig situation. Hans flört med väljarna på sin högerflygel har inte stärkt hans ställning i opinionen. Den är ganska oförändrat svag sedan ett år tillbaka. Sammanhållningen inom UMP är idag däremot hotad. Sarkozy har också genom sin högervridning gjort Nationella Fronten rumsren. Det är inte längre omöjligt att tänka sig att Marine Le Pen blir huvudkandidaten mot den socialistiska kandidaten i nästa års presidentval. Så ser siffrorna ut i dag i flera oberoende mätningar.

UMP är i princip en död partikonstellation i dag, säger Raphaëlle Bacqué, tidningens Le Mondes framstående politiska reporter. Hon menar att partibygget inte kommer att rivas före nästa års val av rent maktpolitiska skäl men efter valet lär enligt hennes mening partiet rasa ihop som ett korthus.

Hon och flera andra menar också att en förlust för UMP:s kandidat 2012, Sarkozy eller någon annan, kommer att innebära stor skada för den republikanska högern för lång tid framåt.

Det såg ljust ut för Sarkozy 2007. UMP var en stark konstruktion som tog röster från Nationella Fronten i parlamentsvalen. Sarkozy själv hade skapat förtroende hos mitten i fransk politik och han kunde också se hur vänstern levde i ett hopplöst förfall. Allt såg ljust ut. Ingen trodde annat än att han 2012 lätt skulle försvara sin ställning och förlänga sitt presidentmandat ytterligare fem år.

Nu är läget ett annat. Hans regeringsmajoritet är i gungning. Fler och fler av hans politiska vänner börjar knorra och en del överger honom. Extermhögern äter sig in i hans högerflygel. Socialisterna vinner de regionala valen och kan med Dominique Strauss-Kahn som kandidat nästa år sopa banan med Sarkozy.

Som jag sagt tidigare: Det svänger fort i fransk politik. Många av oss var tvärsäkra om hans eviga framgång för ett drygt år sedan. Det vore lika oklokt att nu räkna ut honom. Osvuret är verkligen bäst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.