Rödgrön samverkan i sin linda

Rödgrön samverkan i sin linda 150 150 Tomas Lindbom

När partierna till vänster ska positionera sig inför valet nästa år är de gröna viktiga. Inget är klart men det finns tendenser till en öppning från socialisternas sida gentemot det nya gröna partiet, EELV, sammanslagningen av les Verts och Europaparlamentets grupp av miljöpolitiker, Europe Écologie.

De gröna i Frankrike står i en mening starkare genom sin sammanslagning till EELV, Europe Écologie – les Verts. Den förra gruppen leddes av Daniel Cohn-Bendit med säte i Europaparlamentet. Ur den gruppen kommer också norskfödda åklagaren Eva Joly som också sitter i Europaparlamentet. Det gröna partiet, les Verts, har letts av Cecile Duflot som nu också är nationalsekreterare för den sammanslagna konstellationen.

EELV samlade 8,22 procent av de avgivna rösterna i de kantonala valen (en form av lokala val) i mars månad. Valdeltagandet var och är alltid svagt, kring 50 procent, vid dessa lokala val men resultatet placerade ändå partiet på tredje plats bland vänsterpartierna, efter socialisterna och Front de gauche, det senare en gruppering med kommunister och vänstersocialister.

Just nu pågår en primärvalskampanj inom EELV där striden står mellan Eva Joly och Nicolas Hulot. Ingen av dem är särskilt garvad som kampanjpolitiker. Joly åtnjuter stor respekt för sina insatser att ha rett upp flera mutaffärer i Frankrike. Hulot har varit en stark opinionsbildare i Frankrike för miljöfrågor. Ingen tror ändå att någon av dem kan lyfta sig till att spela en avgörande roll i den avslutande kampen om presidentposten nästa år. Nicolas Sarkozy, socialisternas kandidat vem det än blir och Marine Le Pen är starkare namn.

Socialisterna är nu angelägna om att hitta samarbetsformer med EELV inför valet. Partiernas två generalsekreterare, Martine Aubry och Cecile Duflot, träffas i dagarna för samtal om att hitta en gemensam valplattform. EELV är ett tydligt vänsterparti. I den ekonomiska politiken och  i välfärdsfrågorna råder stor konsensus med socialisterna. Problemet är socialisternas bindning till den gamla franska industrin som förstås är väldigt energislukande. De gröna vill ha en folkomröstning om kärnkraften som står för cirka tre fjärdedelar av all energiproduktion i landet. Aubry kan aldrig gå Duflot helt till mötes i denna fråga. Möjligen kommer hon och partiet att göra koncessioner som aldrig tidigare. Krisen i Japan och Tysklands ställningstagande nyligen kan hjälpa till i en sådan omorientering.

Flera ledande socialistpolitiker börjar också på ett idémässigt plan  tala om en sammansmältning av klassisk klassanalys med ett grundläggande miljöperspektiv på samhällsfrågorna. En som driver denna fråga är Dominique Strauss-Kahns närmaste man sedan trettio år, Pierre Moscovici. Han överväger i dessa dagar om han ska ställa upp som kandidat för den socialdemokratiska falangen inom socialistpartiet, sedan hans läromästare och ledare DSK av kända skäl inte längre är aktuell som kandidat till primärvalen.

Miljöpartiet är radikalare än socialistpartiet i frågor om jämställdhet, feminism och förhållandet till hbtq-frågor. Eva Joly uttalar sig kring dessa frågor med en självklarhet som inte alla socialister klarar av. Ett rödgrönt samarbete skulle förmodligen ge socialisterna en modernare profil och flytta in de gröna från en marginell position till att bli en del av ett kraftfullare vänsteralternativ i fransk politik.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.