Bister framtid för Frankrikes ekonomi

Bister framtid för Frankrikes ekonomi 150 150 Tomas Lindbom

Nicolas Sarkozy såg bister ut på bilderna när han återvände till Paris häromdagen. Orsaken är nog inte bara att han tvingades avbryta sin semester med sin gravida hustru Carla vid Côte d´Azur. Snaran dras långsamt åt inte bara för europeisk ekonomi utan på sikt specifikt för Frankrike. Det påstår bland andra en av landets mest respekterade ekonomiska analytiker, Jacques Attali.

Jacques Attali kom fram i rampljuset som ung rådgivare åt Francois Mitterand vid dennes tillträde som president 1981. Attali har sedan haft en rad olika ledande  positioner inom det franska politiska livet. Hans böcker och uttalanden tas emot med största allvar. Han utkom 2010 med boken med den minst sagt bistra titeln Tous ruinés dans dix ans (Fayard förlag)  vilket på svenska blir ungefär ”Alla är vi ruinerade om tio år.”

Jacques Attali säger  i en intervju i Le Monde häromdagen att han är säker på att Frankrike  – om landet inte radikalt förbättrar sitt eget ekonomiska tillstånd – senast om några år har följt amerikanarna i spåren genom att få ett sänkt kretditbetyg hos de oberoende analysinstituten. Frankrike utpekades i den rapport som Standard & Poor gav ut i förra veckan som det land som nu står i tur att få sänkt kreditbetyg. Motiveringen var att Frankrike om fyra år har  utvecklats mot en skuldsituation som liknar den som USA befinner sig i för närvarande.

Frankrike måste senast i slutet av 2013 sänka skulden till under 85 procent av BNP och inom ett decennium komma ner till 70 procent, säger Jacques Attali och tillägger att detta är en mycket tung och svår uppgift att genomföra framgångsrikt.

Jacques Attalis recept för att hindra en ödesdiger ekonomisk utveckling i Västeuropa är att skapa en federalistisk ordning så att de enskilda ländernas regeringar inte lockas att leva  över sina tillgångar. Det är bara genom en stark europeisk union som krisen kan lösas. Dessutom måste Frankrike övertyga Tyskland om att detta är den bästa vägen att gå. Det värsta som kan hända, menar Jacques Attali, är inte att Grekland lämnar eurosamarbetet ”underifrån” utan att Tyskland gör det ”uppifrån”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.