Jacques Delors kritisk mot de europeiska ledarna

Jacques Delors kritisk mot de europeiska ledarna 150 150 Tomas Lindbom

Han har hunnit bli 86 år, den förre ordförande i EU-kommissionen, Jacques Delors. I likhet med andra kraftfulla geronter i den europeiska politiska debatten som Helmut Schmidt i Tyskland kommer han med viktiga bidrag och nyttig kritik av dagens ledares sätt att hantera de internationella frågorna. Han var ordförande i kommissionen i hela nio år, perioden 1985-94.

Jacques Delors kritik i dag handlar om eurokrisen.Han har låtit sig intervjuas bland annat i belgiska Le Soir. ”De europeiska ledarna är för försiktiga i sättet att hantera krisen”, säger han. ”De uppträder mer som brandsoldater än som arkitekter”.

Delors föreslår en radikal lösning där alla länder tar ett ansvar upp till 60 procent av sin egen skuld i förhållande till BNP för att delvis lösa skuldkrisen Det skulle innebära att de starka ekonomierna går in och stödjer de svaga.

Jacques Delors ger i  intervjun sin vision av Europa. ”Dess framgång bygger på tre ben”, säger han. ”Konkurrensen som stimulerar. Samarbetet som stärker. Solidariteten som förenar”

Tidningen Le Monde återger delar av intervjun i Le Soir och har under de senaste dagarna låtit flera av världens främsta ekonomer och samhällsanalytiker träda fram med sina uppfattningar om krisens orsaker och hur den ska lösas. Eurokrisen är en fråga som oroar i hela eurosfären men borde också oroa regeringar som företräder länder som är medlemmar i EU men behållit sin egen valuta. Svenska medier har också ett stort ansvar att öppna sina spalter och kanaler för en djupgående analys av situationen. Vad kan ett land som Sverige göra för att i sann europeisk anda delta inte  bara i konkurrensen som stimulerar utan också i samarbetet som stärker och främst i solidariteten som förenar – alla länder i Europa

Leave a Reply

Your email address will not be published.