Socialisterna i primärval på söndag

Socialisterna i primärval på söndag 150 150 Tomas Lindbom

Kommande söndag genomför socialistpartiet den första av två valomgångar i det så kallade primärvalet för att utse dess kandidat till presidentvalet i april och maj nästa år. Tre kandidater har en chans att bli valda men egentligen tror alla att det står mellan två av sex kandidater, Martine Aubry och Francois Hollande.

Det är ett historiskt primärval för socialisterna i Frankrike när inte bara medlemmar utan även sympatisörer inbjuds att gå till valurnorna runt om i landet och välja presidentkandidat. Det finns förhoppningar om uppemot 2 miljoner väljare. Sex kandidater tävlar om första och andra platsen vilket ger rätten till en andra valomgång om inte segraren i första valomgången får mer än 50 procent av rösterna.

Francois Hollande leder i mätningarna. Han var generalsekreterare i PS under tio år fram till valet 2007 men har aldrig suttit i en regering och sägs av många vara politikern som varit aktiv i trettio år och aldrig fått något gjort. Hans insats har varit att under en svår tioårsperiod hålla ihop partiet som alltid spretat mellan en radikal mer dogmatisk gren, dit de gamla Mitterandsympatisörerna räknats, och en mer pragmatisk socialdemokratisk, traditionellt förenade bakom Francois Mitterands partifiende Michel Rocard. Hollande lyckades ganska bra med detta men å andra sidan kom partiet under hans tid som generalsekreterare att tappa den politiska  ledningen över landet.

Francois Hollandes program kan betecknas som traditionellt försiktigt med en öppning mot den poltiska mitten . Han sticker inte ut med några uppseendeväckande förslag. Han lyfter fram utbildningsfrågorna, ett gammalt socialistiskt huvudämne. Han föreslår upp till 70 000 nya tjänster inom skolan. Han är i motsats till Martine Aubry kärnkraftsvänlig även om han föreslår att Frankrike ska minska sitt kärnkraftsberoende till 50 procent av dagens nivå fram till 2025. Aubry vill helt avskaffa kärnkraften inom 20- 30 år.

Martine Aubry är partiets nuvarande generalsekreterare. Hon ligger för närvarande på andra plats i mätningarna. Hon står något till vänster om Hollande. Hon är den enda kandidaten som vill ha delad föräldraförsäkring mellan pappor och mammor. Hon kan också tänka sig att avkriminalisera bruket av cannabis.

I de ekonomiska och sociala frågorna är det svårt att hitta skillnader mellan de främsta kandidaterna. Tidigare generationers socialister propagerade för fler och frikostigare sociala reformer. Det finns varken ekonomiskt utrymme för detta eller stöd i opinionen. På marginalen kan kandidaterna föreslå vissa skattehöjningar för de rika men det är verkligen på marginalen. Alla socialister minns hur Mitterands hårda skattepolitiska linje 1981 ledde till en så stor utflyttning av kapital ur landet att han redan efter 18 månader tvingades slå på bromsen.

Ségolène Royal ligger på tredje plats en bra bit efter Aubry. Hennes program är mittenorienterat som Hollande kryddat med högerorienterade förslag om hårdare tag mot brottslingar och invandrare. Hon driver en fråga som upprör många socialister; att ungdomar som begått  brott ska låsas in i institutioner som leds av militärer. Hon är också uttalad motståndare till en generös invandringspolitik på samma sätt som Manuel Valls, för övrigt borgmästare i en invandrartät förort till Paris. Valls betraktas som den mest högerorienterade av socialisternas kandidater.

Arnaud Montebourg representerar partivänstern. Han är en uttalad kritiker av  globaliseringen. Han är samtidigt mer liberal i moralfrågor. Han vill avkriminalisera cannabis och vill att Frankrike får en lagstiftning som öppnar för samkönade äktenskap och adoption.

Alla kandidater står bakom den valplattform som partiet antog tidigare i år. Det innebär att skillnaderna trots allt inte är särskilt stora mellan dem. Hollande och Aubry representerar partiapparaten. De flesta inom partiets nomenklatura stöder någon av dessa två. Möjligen går det att utläsa att fler av de mer vänsterorienterade politikerna stöder Aubry som till exempel Benoit Hamon och Laurent Fabius. Men hon stöds också, om än diskret, av Dominique Strass-Kahn som är en uttalade högersocialdemokrat. Francois Hollandes valkampanj leds av Pierre Moscovici som står DSK nära.

Ségolène Royal står friare från partiapparaten och har ett svagt stöd bland de inflytelserika socialistpolitikerna. Detsamma gäller övriga kandidater.

Allt tyder på att Francois Hollande vinner första valomgången på söndag med Martine Aubry på andra plats. Många bedömare anser att han också kommer att ta hem den andra valomgången och därmed representera PS i nästa års presidentval. Det finns stor anledning att gardera med Martine Aubry. Hon är mer färgstark än Hollande och har greppet om partiet i dag och egentligen starkare namn runtomkring sig. Hon kan också mycket väl få merparten av de röster som i första valomgången tillfaller övriga fyra kandidater. Många kvinnor som röstar på Royal i första omgången kan rösta på Aubry i andra. Montebourgs röster går säkert till Aubry. Det mesta pekar på Hollande men hans färglöshet kan försvaga honom de sista veckorna. Det är inte fel att satsa en slant på den starka kvinnan i ledningen på partihögkvarteret på Rue Solférino.

Leave a Reply

Your email address will not be published.