Bristande jämställdhet hot mot högern

Bristande jämställdhet hot mot högern 150 150 Tomas Lindbom

Francoise de Panafieu, sedan 90-talet framträdande ledamot i nationalförsamlingen och tidigare minister med hemvist inom högergrupperingen UMP, ryter till i Le Monde. Hon är upprörd över den bristande jämställdheten inom hennes parti. Partiledaren Jean-Francois Copé värderar ”kompetens” framför jämnare könsfördelning vilket bland annat lett till att ingen kvinna kommer att representera Paris i den nationalförsamling som väljs om några veckor. I de valkretsar som högern kan vinna i Paris representeras partiet enbart av män. I de valkretsar där partiet lär förlora finns det kvinnliga kandidater.

Ett uppmärksammat fall är valkretsen som bland annat omfattar det sjunde arrondissemanget i Paris där den tidigare kvinnliga ledamoten Rachida Dati petats till förmån för förre premiärministern Francois Fillon. I en annan valkrets i Paris väljer UMP:s ledning att satsa på den 67-årige Bernard Debré framför en kvinna, Brigitte Kuster, en mycket välmeriterad politiker, en av de tunga i Paris och dessutom i en ålder av 53 år. Francoise de Panafieu slutar själv efter femton år som ledamot i nationalförsamlingen och representant för 16:e och 17 arrondissemangen i Paris.

UMP ställer upp med män i 72 procent av de 577 valdistrikten i hela Frankrike men risken är stor att snedvridningen blir ännu större när valet är genomfört. Partiledningen har makt över fördelningen av kandidater i säkra valkretsar och valkretsar där vänstern normalt kommer att segra. I den gamla nationalförsamlingen med högermajoritet bestod endast 18 procent av kvinnor.

UMP har en åldrad struktur med ett patriarkalt perspektiv. Om partiet inte snarast tar itu med jämställdheten kommer det att få återverkningar i valresultaten. Paris är en stad full av en yngre välutbildad medelklass som inte längre accepterar den könsmässiga snedfördelningen. Det är uppenbart att UMP kommer att förlora röster redan i detta val på sitt hopplöst föråldrade synsätt i frågan och på sin föråldrade partistruktur. Partiets konservatism i denna och andra värderingsfrågor hotar dess ställning i det moderna Frankrike som växer för varje år.

Partiet kommer dessutom att få betala böter för sin bristande jämställdhet. Sedan 2000 finns en lag som påbjuder balans mellan könen i kandidatlistorna inför val till olika folkförsamlingar. Det är känt att partierna ofta väljer att betala sina böter istället för att utjämna könsskillnaderna. Tron på att kompetens finns i större utsträckning bland manliga politiker lever kvar liksom det faktum att männen fortsätter att bevaka sina maktrevir. Det är bra att UMP straffas vid valurnorna i Paris i juni. Hollande fick fler röster än Sarkozy i huvudstaden i presidentvalet. Parti socialiste och de gröna kommer att få fler röster än UMP också i parlamentsvalet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.