Kris inom den franska bilindustrin

Kris inom den franska bilindustrin 150 150 Tomas Lindbom

Nej, det gick inte att ta sommarlov med bloggskrivandet. Det händer alltid något i Frankrike som behöver kommenteras. Igår varslade PSA, gruppen som äger Peugeot och Citroên, 8 000 personer som arbetar i Frankrike. Fabriken i problemförorten Aulnay-sous-Bois läggs ner 2014.

Meddelandet om varslen kom förstås inte så oväntat för de initierade men företagsledningen har lagt ut dimridåer under lång tid, inte minst i kontakterna med den gamla och den nya regeringen. Det är troligt att valet av tidpunkt styrdes av att valrörelsen var över och att det är en tid när många är på semester och den mediala turbulensen möjligen kan bli något mindre. Ändå har uppmärksamheten coh upprördheten varit stor sedan igår morse. Alla, såväl regering som de fackliga organisationerna har protesterat.

Francois Hollande gick till val på att genom en bättre regeringspolitik än den föregående statsledningen ge den franska industrin en ny kraft. I  Frankrike tror människor benhårt på att industrisamhället i Europa fortfarande kan vara starkt. De allra flesta tror eller hoppas i alla fall att det går att med politiska medel öka tillväxten i industrin och skapa en dynamik i näringslivet som den som rådde under de gyllene trettio åren efter kriget. De gröna fick som exempel se sig helt marginaliserade under vårens val till president och till nationalförsamling. Få fransmän vill inse att Europa befinner sig i en kris när det gäller industriproduktion. De hoppas istället att den gamla medicinen bestående av statligt stöd till industrierna och  bestraffning av giriga företagsledare och aktieägare ska fungera . I Frankrike råder också mobbningstendenser mot företag som lägger ut delar av sin produktion utanför moderlandet.

Det var intressant att följa uttalanden från industriminister Arnaud Montebourg och från CGT-fackets representant inom PSA-gruppen igår kväll på teve. Den facklige representanten skyllde allt på företagets girighet. Även Montebourg var misstänksam. Regeringen tillsätter nu en oberoende utredare som ska ta reda på vad som eventuellt gjorts fel av företagsledningen under de senaste åren. Borde inte detta ha kunnat undvikas, är frågan? Företagsledningen har länge mörkat det svåra läget men kunde den ha gjort annorlunda när den nu stänger en fabrik och varslar folk?

När franska ekonomer diskuterar frågan pekar de på krisen inom bilindustrin. De menar att PSA möjligen inte vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder under senare år. Sarkozyregeringen öste in miljarder i statligt stöd utan att det heller gav resultat. Den franska protektionismen visar verkligen sina svaga sidor. Till företagets försvar kan också sägas att denna bilgrupp säljer mest mindre bilar och att den marknaden, till exempel Sydeuropa, har tappat i efterfrågan.

Dessa varsel kommer alldeles säkert följas av andra under sommaren och i höst. Arbetslösheten riskerar att raka ännu mer i höjden. Det som nu händer får svåra sociala konsekvenser för de drabbade familjerna och för de kommuner där företaget haft sin produktion. På de nationella planet innebär det på ganska kort sikt att fransmännens köpkraft kommer att sjunka och att regeringen får ännu fler hål att behöva stoppa pengar i samtidigt som skatteintäkterna riskerar att minska. En svår situation för en socialistregering vars identitet bland annat ligger i ett försvar för industrisamhället Frankrike. En del av deras väljare kommer att ha ett mycket kort tålamod om inte denna regering kan visa på handlingskraft och på något område åtminstone få det att verka som om den styr den ekonomiska utvecklingen.

1 comment
  • NJ Roland Johansson

    Skulle inte påstå att man i Frankrike inte vill inse att det råder kris för europeisk ekonomi och för industrin i synnerhet. De har i högsta grad uppfattat detta, däremot har dom helt andra lösningar i tankarna än de i Sverige förhärskande om ytterligare frihandel och anpassning till finansmarknadernas krav.

Leave a Reply

Your email address will not be published.