Hollande talar till franska folket om krisen

Hollande talar till franska folket om krisen 150 150 Tomas Lindbom

Ikväll har Frankrikes president Francois Hollande låtit sig intervjuas i en av tevekanalerna om sitt övergripande program för att komma till rätta med den franska eknomiska krisen. Nu väntar tuffa tider för såväl hushåll som företag med tunga skattehöjningar.

Hollande lovade i kvällens intervju i tevekanalen tf1 att arbetslösheten ska börja pressas tillbaka om ett år och att den nedåtgående spiralen i fransk ekonomi ska vända uppåt om två år. ”Jag lovar inte en uppgång på fyra månader som Sarkozy inte klarade av på fem år”, som han uttryckte det. Han räknar med 0.8 procents tillväxt under nästa år – en neddragning med några tiondelar från tidigare prognoser. Denna mörka prognos + ett sparpaket på 30 miljarder euro under 2013 för att pressa tillbaka budgetunderskottet ska ändå enligt presidenten leda till tillväxt i ekonomin, En svår uppgift.

Ett veritabelt stålbad väntar alltså det franska folket. Under 2013 ska hushållen bidra med 10 miljarder euro ytterligare i form av pålagor. Företagen ska likaledes ställa upp med 10 miljarder och resterande tredjedel ska hämtas genom besparingar i den offentliga verksamheten. Detta är, säger Hollande, den tuffaste besparingsinsatsen som det franska samhället någonsin upplevt.

Det är nu upp till hans regering att omvandla presidentens principer i praktisk handling. Vi vet att de lägst betalda löntagarna slipper ytterligare skattehöjningar men att de cirka 6 000 mest betalda inkomsttagarna får en marginalskatt på 75 procent. Besparingarna i det offentliga kommer att innebära att rader av anställda kommer att avskedas. Normalt brukar socialistregeringar genomföra sociala reformer. Detta lär helt lysa med sin frånvaro de närmaste två åren. Företagen kommer på ett eller annat sätt att belastas med nya pålagor för att de ska kunna bidra med 10 miljarder euro extra till statskassan.

Oppositionen är förstås kritisk. De menar att presidenten lämnat en tidsplan men inget innehåll. De anser att företagens konkurrenskraft genom de nya pålagorna kommer att minska och därmed försvagas den franska ekonomin. Det finns förstås all anledning att fråga sig hur Hollande och regeringen ska klara av att så drastiskt minska budgetunderskottet och samtidigt stimulera ekonomin och öka tillväxten.

De franska väljarna visar nu tydligt sitt bristande förtroende för Hollande. Populariteten faller i rekordfart. Han kritiseras främst för att inte visa sig tillräckligt handlingskraftig. Det är förstås en rätt orättvis dom efter ett par månader, inklusive semesterperioden, men det speglar frustrationen över att landet lever i en svår tid. En del fransmän saknar redan Sarkozy som fattade beslut varje dag och ville framstå som hyperaktiv och omnipotent. Problemet med den senare var att landet under hans fem år vid makten  föll allt djupare in i krisen. Nu har folket fått en ledare som konstaterar att Frankrikes största kris efter kriget kräver mer än kortsiktiga åtgärder för att bli löst. Han blir då kritiserad för bristande handlingskraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published.