Frankrike och lagen om äktenskap för alla

Frankrike och lagen om äktenskap för alla 150 150 Tomas Lindbom

I nästa vecka kommer den franska regeringen att behandla ett förslag till lagändring kring äktenskap och adoption. Rättigheten för homosexuella par att gifta sig och att adoptera kommer med säkerhet att presenteras för de lagstiftande församlingarna i vinter. Däremot lär frågan om assisterad befruktning skjutas på framtiden.

Debatten om äktenskap för alla är redan i gång i Frankrike. Skiljelinjerna mellan höger och vänster är de traditionella när det gäller den här typen av frågor. Långsamt men tydligt har opinionen under senare år förändrats hos allmänheten i riktning mot ökad förståelse för de homosexuellas rättigheter och att dessa rättigheter  måste ses som en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Motståndet hittar istället nya positioner för att stoppa så mycket som möjligt av reformförslagen. Hettan i diskussionen är lika stark i dag som när PACS infördes för tio år sedan, ett slags sambolagstiftning som för övrigt visat sig i större utsträckning ha utnyttjats av heterosexuella par.

Justitieministern Christiane Toubira lägger ett förslag vars innehåll i stora drag läckt ut till media men som blir officiellt vid regeringsmötet den 31 oktober. Hon följer President Hollandes vallöfte om äktenskap för alla och rätt till adoption för homosexuella men skjuter frågan om assisterad befruktning på framtiden. Hennes förslag lär stödjas av premiärministern, Jean-Marc Ayrault.

Toubira och Ayrault avviker alltså på en avgörande punkt från Hollandes hållning före valet. Orsakerna lär vara två. Dels är de inte själva helt övertygade om att assisterad befruktning är en bra reform. Dels är de rädda för att alltför starkt provocera konservativa krafter i samhället och inte minst ledamöter i nationalförsamlingen i det egna partiet. Det är känt att inte alla socialister ser homosexuellas ökade rättigheter som en prioriterad fråga och att alltför långt gångna reformförslag kan ytterligare minska regeringens popularitet i befolkningen.

Den offentliga debatten kretsar i dag kring frågan om assisterad befruktning. Landets kristdemokratiska företrädare – en del av den gamla majoriteten i UMP – och lobbygrupper som talar i barnens namn, i familjernas namn riktar in sin huvudkritik mot det som de ser som en fara med att nyfödda barn inte kan identifiera sig med både en pappa och en mamma. Dessa kritiska grupper har steg för steg lämnat positionen att det skulle vara en katastrof för barn att växa upp med två pappor eller två mammor. Däremot tycker de inte heller att det är önskvärt. Högeroppositionen i nationalförsamlingen kommer sannolikt att rösta nej till regeringens proposition. Nu handlar det mer för de konservativa om att argumentera kring hoten som reformen utgör för de riktigt små barnen. De kritiska företrädarna lyfter fram psykologiska studier som ska visa på risker med att nyfödda inte kan naturligt identifiera sig med en mamma och en pappa.

Frågan om homosexuellas rätt att bli behandlade juridiskt på samma grunder som heterosexuella är förstås en snårskog av fördomar och av fakta som bygger på värderingar, förankrade i religion, kultur och historia. Det är lätt att gå bort sig i debatterna om man inte inser att i grunden finns det i Frankrike i huvudsak två olika synsätt som påverkar synen på familjelagstiftningen; en religiöst inspirerad och konservativ hållning och en mer individuell och sekulär.

De konservativa debattörerna hoppas att deras delvis reviderade  position i debatten kommer att väcka genklang hos allmänheten. I dag säger sig flertalet fransmän vara positiva till äktenskap för alla. Men tveksamheten kring adoption och assisterad befruktning är fortfarande utbredd bland vanligt folk. De konservativa hoppas säkert också att regeringen kommer att göra ännu fler anpassningar av sitt förslag innan det slutligen blir föremål för omröstning i parlamentet.

De opinionsgrupper som stöder reformen i den form som presentades av Francois Hollande före valet är redan besvikna på att regeringen lär lyfta ut assisterad befruktning ur sitt lagstiftningspaket.De misstänker att främst justitieministern är för ängslig och möjligen för tveksam till reformen. Det är begripligt med denna besvikelse. Debatten som den förs just nu i Frankrike visar också att landet fortfarande präglas av gamla religiöst inspirerade föreställningar trots att landet i sin konstitution går i täten i Europa med att vara sekulär. En motsägelse som är märklig och som dessutom hindrar många människor i landet från att åtnjuta samma mänskliga rättigheter som för andra är självklara.

7 comments
  • auto insurance

    that, permit me inform you exactly what did do the job. Your article (parts of it) is pretty engaging and that is possibly why I am making the effort in order to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Next, while I can easily see a jumps in reason you come up with, I am not necessarily certain of exactly how you seem to connect the points which inturn produce the actual conclusion. For right now I shall subscribe to your point however wish in the future you actually link the facts much better.

  • http://livestats.tech/giorgiotave.it

    Si vous avez une remarque, vous êtes libre de .   Articles relatifs Article : Masque anti-grippe ? Mise en ligne sur Danger Santé Nombre d’avis : 2 Mois de publication : août Année de publication : 2009 Retour à la catégorie : . Retour à la page d’accueil : . Vous pouvez suivre l’actualité du site avec notre et sur notre compte .

Leave a Reply

Your email address will not be published.