Lagförslaget om samkönade äktenskap presenterat i dag

Lagförslaget om samkönade äktenskap presenterat i dag 150 150 Tomas Lindbom

Vid dagens regeringssammanträde presenterades lagen om rätten för alla att ingå äktenskap, det vill säga lagen om mariage pour tous som det heter i Frankrike. Om lagen går igenom i nationalförsamlingen och i senaten i januari kan alltså även homosexuella par gifta sig i landet.

Lagen kommer inte i detta skede att omfatta rätten till assisterad befruktning. Detta har skapat stor vrede hos de grupper som arbetar för de lesbiskas ställning i samhället. Regeringen har lovat att ta fram ett förslag även på denna punkt. Detta förslag kommer senare och som en del i en familjepolitisk proposition.

Högern kommer att bekämpa förslaget i parlamentet. Den riktar huvudkritiken mot förslaget om adoptionsrätt för gifta homosexuella par. En angreppspunkt är att det i födelseattesten kommer att stå att barnet har en förälder 1 och en förälder 2 istället för som i dag mamma och pappa. Högern hänvisar också till medicinsk och psykologisk expertis som hävdar att barn inte mår bra av att inte ha bilden av att komma från en mamma och en pappa.  Det är inte avsaknaden av en mamma och en pappa i hemmet som är problemet. I så fall skulle hela idén med rätten till skilsmässor ifrågasättas. Det är barnets insikt – som enligt denna expertis uppstår vid födseln – om att sakna en pappa i någon biologisk mening som är problemet.

Ett mer udda och väldigt pinsamt uttalande gjordes i radiokanalen France culture i dag. Den 84-årige senatsledamoten för center- och högeroppositionen UMP, Serge Dassault, som givit namnet till flygplansgruppen Dassault hävdade där att dekadensen i det gamla klassiska Grekland delvis kan förklaras med den enligt honom utbredda förekomsten av homosexuellt leverne. Han menade i intervjun att  lagen om äktenskap för alla på liknande sätt skulle utveckla dekadensen i det moderna Frankrike. Ännu ikväll har inte detta uttalande som gjordes i morse lett till några ursäkter eller andra  avståndstaganden från ledningen inom UMP.

Den katolska kyrkan fortsätter att ge eldunderstöd mot lagförslaget. Kardinaler och biskopar uppmanar kristna att skriva till de folkvalda och uppmana dem att rösta emot förslaget. De mer konservativa prästerna har också uppmanat de kristna att demonstrera på gatorna.

I januari behandlas alltså lagförslaget i parlamentet. Under mellantiden kommer med all sannolikhet det att förekomma fortsatt kraftfulla attacker mot detta förslag från högern och från kyrkan. Hänvisningar till vetenskapliga undersökningar kommer att blandas med rena homofobiska utspel. Francois Fillon som anses ha de största chanserna att utses till UMP:s partiledare vid kongressen senare i november  har till och med lovat att om lagen röstas igenom i januari kommer den att rivas upp vid ett senare maktskifte i landet.

I värsta fall kommer Frankrikes image i omvärlden att försämras. En motsvarande lag har röstats igenom i länder som Portugal och Spanien förutom i ett flertal nordeuropeiska länder. Detta har inte lett till några synbara försämringar  i familjens ställning i landet eller till ökad dekadens. Och det förekommer i motståndarlägret inga försök att studera erfarenheter från de länder som redan har infört lagen. Här söks istället efter argument i historiskt grundade föreställningar och i ett tillstånd av rädsla och begränsad förmåga till empati med människor som inte lever i traditionella familjekonstellationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.