Hollande ger sitt parti en ny politisk position

Hollande ger sitt parti en ny politisk position 150 150 Tomas Lindbom

Francois Hollande har nu varit president i Frankrike i ett halvår. Mycket har hänt som kommer att få konsekvenser för landets politiska partier och dess positionering i det politiska landskapet. Särskilt gäller det för vänstern.

Hollande höll presskonferens i Elyséepalatset i förrgår. Efter att under de första månaderna sökt nya former för kontakt med media återgick nu Hollande till en form som inte bara var en återgång till ett mer formellt förhållande mellan journalister och president. Enligt den framstående politologen Pascal Perrineau var det en återgång till de Gaulles tid på 60-talet. Presidenten talade inför en presskår som satt i biosittning och lyssnade. Längst fram vid sidan om Hollande och hans talarstol satt hela regeringen och markerade samförstånd med allt han sa.

Francois Hollande är nu angelägen om att visa styrka och handlingskraft. Han började sin mandatperiod med att kalla sig för en normal president. Nu vågar han inte längre vara normal. Han vill istället vara ledaren som pekar ut färdriktningen och leder landet, inger trygghet och lovar befolkningen en lösning på den svåra kris som människor ser och känner oro inför.

En fast hand är en viktig del av hans ledarskap som han vill att det uppfattas. Han säger också att han är en president ovanför partierna.Han är president för alla fransmän. Det var så General de Gaulle uppfattade sin roll som ledare för landet och så byggde han också den femte republikens konstitution.En president höjd över partignabbet men en regering som kunde vara höger eller vänster men helst även den höjd över så kallade partikulära särintressen.

Francois Hollande är fortfarande socialist och säger att han är en man med hjärtat till vänster. Hans politik går också ut på att markera mot sociala orättvisor och han har inte minst i Europafrågan tydligt markerat att lösningen på krisen i södra Europa inte bara går genom åtstramning utan även genom stimulans och ökad konsumtion. I någon mån vill han även föra den politiken i Frankrike som nu går in i en mycket svår krisperiod.

Detta är sant och det är också sant att han i vissa värdefrågor driver en vänsterlinje; äktenskap för homosexuella och en generösare pensionsreform för dem utan högskoleutbildning än Sarkozys majoritet i parlamentet röstade igenom under förra mandatperioden.

Intressantare är att Hollande redan under de första månaderna skaffat sig stöd hos en av centerledarna, Francois Bayrou. Däremot är konflikten med vänsterpartiet, som leds av Jean-Luc Mélanchon, och kommunistpartiet uppenbar. Han har också problem med de gröna som har två representanter i regeringen men som krånglar i flera viktiga frågor; om åtstramningen i Europa och energipolitiken bland andra frågor.

Den nye presidenten och hans regering säger sig föra en socialdemokratisk politik vilket översatt i franska termer betyder  en mittenorienterad politik. Hollande tryckte  i sin presskonferens på vikten av att stödja produktion och därmed föra en mer företagsvänlig politik än någon socialistregering någonsin fört i Frankrike. Han ställer nu upp för fler tuffa sparåtgärder inom den offentliga sektorn än han lovade i valrörelsen. Han har nu sagt ja till momshöjningar vilket han heller inte talade om i valrörelsen. Tvärtom angrep han Sarkozy  i valrörelsen för dennes momshöjning.

Hollande lever i dag med en betryggande majoritet i nationalförsamlingen. Han kan i någon mån överse med vänsterpartiernas missnöje och röstdemonstrationer. Men han borde märka att också delar av hans eget parti är missnöjda. Socialistpartiets vänsterflygel känner inte igen sig i hans ekonomiska politik. Högern trummar på som vanligt  med sin kritik av Hollande men gör det mest av taktiska skäl. De försöker surfa på vågen av ökat missnöje hos stora delar av befolkningen, inte minst bland människor med lägre inkomster. De kräver också mer av stöd till företagen och ännu hårdare nedskärningar i den offentliga sektorn. Erfarenheterna från Sarkozys år vid makten visar dock att högern är mer mittenorienterad i sin sakpolitik vid makten än i retoriken i opposition. Spegelvänt mot socialisterna som propagerar för en mer jämlik politik i opposition än de genomför i regeringsställning.

Den del av vänstern som nu dominerar regeringen driver förmodligen den enda politiska linje som är möjlig utifrån krisen i landet och det starka trycket från den internationella finansvärlden. Det visar samtidigt att 2010-talets politiska konflikter mer finns inom blocken än mellan dem. Den republikanska högern har sin konflikt med extrempartiet Nationella fronten om invandring och nationalism. Den pragmatiska vänstern har sin konflikt med de traditionella socialisterna. Inom vänstern i stort finns också konflikten mellan den tillväxtvänliga industrivänstern och den vänster som på sikt vill förändra samhället i grön riktning, kräver bibehållen 35-timmarsvecka och starkare vill utmana den konservativa opinionen i värdefrågor som samkönade äktenskap och rätt för icke-franska medborgare att rösta i kommunala val.

Francois Hollande lyckades väl i sin presskonferens. Journalisterna gjorde tummen upp. Han återupprättade en del av den auktoritet han hade på valdagen men som han tappat under de gångna månaderna. Han politik kan på sikt komplicera hans möjligheter att styra Frankrike från vänster. Allt beror på hur bra han lyckas lösa den ekonomiska krisen. Går det bättre för landet om fem år när det är dags för nya nationella val då lär Mélanchon och de gröna stötta honom för en ny femårsperiod. I dagsläget tycker stora delar av vänstern att Hollande och regeringen sviker alla de grupper som i dag far illa ekonomiskt.

2 comments
  • Simon

    ”Normal president” eller inte, fransmännen gillar ju trots allt den gaullistiska stilen, så det kanske gynnar honom i längden? Eller har jag fel?

  • Olle Lundberg

    Frsnk tradition är ju sådan att för att möta respekt som president krävs en närmast kejserlig framtoning och avskärmning, metamorfosen genomgås även av socialistpresidenter som Mittterand och nu Hollande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.