Fler fransmän tolererar Nationella fronten

Fler fransmän tolererar Nationella fronten 150 150 Tomas Lindbom

Undersökningarna duggar tätt i Frankrike. Allt ska mätas. Vissa siffror pekar i en tydlig riktning. Allt fler fransmän tolererar Nationella fronten. Alltfler misstror muslimer. Klasskampen har ersatts av en kamp mellan kulturer med en nationalistisk klangbotten.Det gäller att ha rätt religion eller vara sekulär för att godkännas som en riktig fransman eller fransyska. Det verkar numera vara en majoritetsuppfattning. De lågutbildade bildar kärnan inom denna riktning.

Undersökningsföretaget TNS Sofres har för bland annat Le Monde nyligen mätt fransmännens attityd till Nationella Fronten och dess idéer. För ett år sedan ansåg 35 procent att FN inte innebar ett hot mot de demokratiska värdena. Toleransen har ökat. I dag menar 47 procent att FN är ofarligt på den punkten

Marine Le Pen har nu varit partiledare i två år och hennes skickliga taktiska manövrerande har givit resultat. Hon talar mer om ekonomi än sin pappa och lite minde om invandring men ingen svävar i ovisshet om hennes inställning i den frågan. Hon är angelägen om att tona ner antisemitismen mot judar men attackerna mot muslimer fortsätter med oförminskad kraft om än i något mindre vulgära ordalag än sin pappa. Marine Le Pen fortsätter traditionen att ge FN prägeln av ett nationalistiskt parti där nationalism också innebär en kultur baserad på kristendom och västerländsk tradition.

Marine Le Pen får stöd av stora delar av befolkningen vars okunskap och fördomar om muslimer är närmast häpnadsväckande. En annan undersökning som genomfördes för en månad sedan visar att tre av fyra fransmän anser att islam är en intolerant religion. Mer än varannan fransman anser också att muslimerna är helt eller delvis integrister. Det innebär att de bejakar den extrema, islamistiska varianten av sin religion. Kom då ihåg att 5 miljoner av Frankrikes befolkning eller 7.5 procent är muslimer och de lär inte i någon större utsträckning finnas bland denna redan överväldigande majoritet som betecknar islam som en religion att fördöma.

Nationella fronten arbetar i ett landskap där människor hyser en sådan stark misstro mot en viss religion och vissa kulturer. Det är sannolikt en röra av föreställningar där ras, kultur och religion blandas ihop. Inte desto mindre bildar dessa föreställningar en grogrund för politisk extremism.

Frågan är vart Frankrike och Europa är på väg. Under en stor del av 1900-talet, under industrialismens och kollektivismens period, stod konflikten mellan kapitalister och arbetare, mellan kapital och arbete. Under de senare decennierna har samhällena brutits upp i alltmer individuella och rörliga grupperingar. Nyliberalismen har haft framgång och drömmen om att lyckas själv utan kollektivt stöd har vuxit  hos människor i alla samhällsgrupper.

Nu är frågan om vi går mot en ny konflikt. Liberalismen och individualismen har inte givit människor ett bättre liv i allmänhet. Arbetslösheten växer. Klyftorna ökar i samhället även om många fortfarande har det bättre än någonsin materiellt. Mobiliteten med samhällen där olika kulturer ska samsas ökar oron hos många som kläms åt ekonomiskt. Det förefaller mindre sannolikt att utsatta grupper vänder sig till de gamla vänsterrörelserna för att rikta hatet mot makten och överheten. Delvis gör de det men det finns nya förförare som riktar sin kamp både mot invandrare och mot makten. Marine Le Pen är en tydlig exponent för detta. Hennes aggressiva propaganda har udden riktad både mot muslimer och mot EU:s maktelit och finanskapitalet. Undersökningsföretagen i Frankrike visar med all önskvärd tydlighet att det är en framgångsrik politisk agenda hon driver.

Leave a Reply

Your email address will not be published.