Hollande vill ha ökad transparens i statens ledning

Hollande vill ha ökad transparens i statens ledning 150 150 Tomas Lindbom

Affären med den skattefifflande budgetministern Jérôme Cahuzac tär ytterligare på Francois Hollandes förtroende bland väljarna. Eftersom presidenten i grunden förefaller vara en moraliskt högst förträfflig person och vill framstå som sådan med hela sin regering är förstås den senaste veckans skandal ett svårt bakslag för honom. Nu lanserar han förändringar som ska öka transparensen på den högsta politiska nivån. Samtidigt förbereder sig Cahuzac på att eventuellt återvända till sin plats i nationalförsamlingen.

I morse talade Hollande genom teve rakt till nationen om sina nya reformer för ökad transparens. En ny myndighet med självständig befogenhet att granska ekonomiska tvivelaktigheter hos politiker ska grundas. Han kommer också att driva igenom en lag som fordrar att alla ministrar även offentligt redovisar sina ekonomiska förehavanden. Hittills har detta skett men inte öppet inför allmänheten.

Oppositionen är inte imponerad. Alla ministrar i den nu sittande regeringen har granskats före utnämningarna men det har uppenbart inte hjälpt. Vilken skillnad gör det om allmänheten får samma information som presidenten? Hur ska allmänheten kunna gräva bättre efter skattebrott? Media har redan en effektiv roll i att avslöja misshälligheter vilket Cahuzacaffären visat. Den oberoende bolaget Mediapart kan ta åt sig äran av att att kommit Cahuzac på spåren liksom flera tidigare skumraskaffärer i den politiska ledningen.

En effektivare väg att gå är att bekämpa skatteparadisen och öppna informationen mellan länderna inom EU. Frankrike driver nu på att få länder som Luxemburg att lämna all nödvändig  information om placering av utländska banker i dessa skatteparadis. Sannolikt kommer Cahuzacaffären att leda till ökad öppenhet mellan EU:s länder och på sikt också mellan EUoch länder i övriga världen där uppenbarligen en del rika européer döljer sina oskattade förmögenheter.

Hollande verkar för ögonblicket ha lugnat den värsta stormen kring hans person efter avslöjandena med den avgångne budgetministern. För att lyckas krävdes det två omgångar med lagförslag  med två åtföljande presskonferenser. Hollande tycks också ha avväpnat oppositionens olika krav på avgång för hela eller delar av regeringen. Finansminister Pierre Moscovici har legat illa till. Han var Cahuzacs chef och borde, menar oppositionen, ha vetat mer och ingripit tidigare. Nu har han sin presidents stöd och det förefaller som om hoten om nya misstroendeförklaringar i parlamentet för tillfället i alla fall har avvärjts.

Jérôme Cahuzac verkar inte riktigt ha förstått vad han ställt till med eller också tror han att han kan komma tillbaka och gottgöra sina synder. Han funderar på allvar att återta sin plats i nationalförsamlingen som han enligt lag har rätt till. Han valdes ju faktiskt som ledamot i parlamentsvalet förra året. Han har uteslutits ur partiet och han är avrådd av nationalförsamlingens talman att återvända. Trots det funderar han fortfarande på det men måste ge besked till talmannen senast den 19 april. Han kommer i så fall sitta som politisk vilde och bara fram till dessa att en eventuell dom faller. Det går trots allt inte att samtidigt sitta i fängelse och i nationalförsamlingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.